دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ شهریور ۱, چهارشنبه

پنجم شهریور ماه زاد روز فیلسوف . دانشمند و پدر آزاد اندیشی در ایران و یکی از دلیرترین مبارزان فرهنگی علیه خرافات اسلامی

تاکید میکنم این گفتارها را بشنوید و بر آن تامل کنید به بسا از ابهامات روشنی خواهد افکند.رازی آزاد اندیشی بود که دوازده قرن قبل و معاصر با ماجرای امام زمان به هیچوجه نه یاوه های آخوندها و نه تفکر مذهبی روز را نپذیرفت و به نقد کشید
بخش سوم و آخر گفتار(نگاه فلسفی و دستگاه جهانشاختی رازی) را در اینجا بشنوید
*گفتاررا در اینجا بشنوید(بخش دوم)
*گفتار را در اینجا بشنوید(بخش اول)

۴ نظر:

ناشناس گفت...

بله رازی یک نابعه ریاضی و یک فیلسوف مترقی بود و ایکاش جامعه ایرانیان اورا میشناختند .
او اسلام را نپدیرفت و ازاین زاویه نیز باعث سربلندی ایرانیان است .
اتشفشان

ناشناس گفت...

ولتر با ولتاژ خیلی بالا لامپ مغز انسانهای دوران خویش را روشن کرد و همواره تاوان روشنگریهای خودرا داد و سرانجام نتیجه ان ارزانی ملت فرانسه شد و چه خوب چون همان شد که ولتر میخواست .

اما درایران کدام روشنفکری را سراغ دارید که درعصرخودش ولتاژ داشته تا بتواند  لامپ مغز چهارنفر را روشن کند ؟

زخمت نکش چون نداشتیم ! امثال جلال آل احمدها بودند که نثر قشنگی داشتند اما با افکار ارتجاعی که تنها میتوانست لامپ مغز نیمه روشنی را خاموش کند واز او یک گوهی مانند خودش خلق کند .
ما اگر زکریای رازی را میشناختیم و یا درباره زندگی و نطریات فلسفی او چیزکی خواندهدبودیم بهتراز ان بود که هزارکتاب از هزار پفیوز مانند جلال بخوانیم .ناراحت نشوید چون او واقعا یک پفیوز بود وگرنه بهدعمد دروغ نمیگفت .

اتشفشان

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...


💚 زن
🤍 زندگی
❤️ آزادی
۷ شهریور۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۳۰ اوت ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس/ ۱

شوربختانه ... دیگران ... بزرگان ما را بهتر از ما شناختند. از اون رو دنیا میامدند برای دیدن دیار فردوسی، قبه و بارگاهی میدیدند فکر میکردند مزار پیر طوس است، معلوم میشد این قبر نکبت یک آخوند پست فطرت مرتجع بوده. کنار یک باغچه زیر خاک و خاشاک، مزار فردوسی است. این رضا شاه بود که با توصیه ی وطندوستان آن دوران، به ساخت مزار فردوسی همت گماشت. برای حافظ و خیام نیز تا پیش از دوران پهلوی اعتبار چندانی به آن داده نمی شد. خیلی از اینها را باستان شناسان و شرق شناسان خارجی به جهان شناساندند.

بیشتر رفقای چپ نمیدانند که انگلس تنها برای ارادتی که به حافظ داشت فارسی رو یاد گرفت و اشعار حافظ را از متن فارسی میخوانده. وی در نامه ای که به کارل مارکس می نویسه، از سخت بودن زبان آلمانی بسیار شکوه میکنه و روی سادگی و روان بودن زبان فارسی تاکید میکنه. تو آلمانی نه تنها سه تا اسم تعریف مذکر der، مونث die و خنثا das هست، چهار حالت هم برای هر واژه هست : فاعلی، ملکی Genetiv، مفعول با واسطه Dativ و مفعول بی واسط Akkusativ. دلیل خاصی هم برای این مونث یا مذکر بودن نیست. در زبان فرانسه آلت تناسلی مرد مونثه، آلت تناسلی زن مذکر. تو آلمانی نام رودخانه ها مذکره بجز یک لیست سی تایی. کوه ها مذکره بجز این چهل تا. چرا ؟ زیرا !
حروف ربط که محشره. ما میگیم با، بدون، بین، ... متوجه هم نمی شیم. تو آلمانی هر کدام از اینها به یکی از این چهار وجه می چسبه. با mit میره با Dativ ، بی ohne میره با Akkusativ ، بین zwischen میره با ملکی Genetiv ! حرف تعریف هم در هرحالتی تغییر میکنه. چرا ؟ زیرا !

حالا وقتی واژه ای ترکیبی است از ملکی و با واسطه و بی واسطه خفه کننده میشه. برای نوشتن این جمله ی ساده ی فارسی در آلمانی باید رمل و اصطرلاب انداخت : ... کتاب زرد کلفت پسر برادر من که تیترش آبی رنگ است را دیروز فروختم... (تازه مفعول باواسطه و حروف ربط توش نگذاشتم !).

انگلس زبان فارسی رو بین یک تا دوهفته یاد گرفته بوده. تازه برای همین هم میگه اگر مغلق بودن نوشتار عربی نبود، سر یک هفته یاد می گرفتمش.
انگلس اضافه می کنه که زبان فارسی بدلیل همین روان بودنش میتونه پایه ای باشه برای زبانی جهانی. فکر ایجاد یک زبان جهانی در آن دوران باب بود و یکی از هم عصران انگلس بنام دکتر زامنهوف لهستانی آنرا پایه ریزی کرد : اسپرانتو.
شناخت انگلس درست بود، اما وی نمیدانست که هزار سال پیش موبد آذر کیوان (ایرانی) با ابداع زبان دساتیری برپایه ی زبان پارسی به این امر پرداخته بوده. دریغا که ارزش کار وی هیچگاه شناخته نشد. افسوس !

انتقاد انگلس نه به زبان فارسی، که به ادبیات فارسی است که از ساده نویسی دور شده و به مغلق نویسی کشیده شده.
زبان چینی یک کم ساده تر از فارسی است و پنجاه برابر ساده تر از آلمانی. اما فرم نوشتاری زبان چینی کمی خفه کننده است، اما روی قواعدی بنا شده و اگر کسی سیستم ازش رو یاد بگیره، زیاد سخت نیست. چینی نه حال داره نه گذشته نه آینده، نه وجه التزامی، نه حرف تعریف، نه حتا صرف فعل : من رفتن، او رفتن، ما دیروز رفتن، تو فردا رفتن. همین !

زبان فارسی یکی از چهار زبانی است که اگر ریشه اش رو پی بگیریم به معنای اصلی می رسیم. ابرو : آو (چشم) برو : آنچه بالای چشم است. پدر (آپا دارا) آپ (UP) دارا : بزرگِ خانه. این همان (father) است که در انگلیسی ریشه اش مشخص نیست.
زبان فارسی بی نظیره اما چون روش کار نشده و چون پر شده از مزخرفات هپروت ارتجاعی، تبدیل شده به انبار آشغال.

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

۷ شهریور۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۳۰ اوت ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس / ۲

فارسی پایه ای است برای وحدت ملی ایران اما رفقا تن شون کهیر میزنه. چرا ؟ چون این میشه شوونیسم فارس.
رفقا، پیغمبر شما که انگلس باشه اگه میتونست، زبان فارسی رو می برد تو آلمان. به پیغمبرتون اقتدا کنین. آخه تعصب کمونیستی تون کجا رفته ؟

تو ایران هم ما رازی رو نشناختیم. ارتجاع پست فطرت تمام کتابهای رازی رو سوزاند.
اما تو پاریس، بالای سردر ورودی دانشگاه پزشکی پاریس در خیابان سن پر (Faculté Médecine rue Saints-Pères) نام بزرگترین پزشکان جهان نوشته شده و نام رازی بالای بالا تو خط اول ردیف سوم یا چهارم : RAZI

یکی از بزرگان فرانسه (که نامش یادم نیست) چند قرن پیش سفری به انگلستان کرده بود و در خاطراتش می نویسه : ... رمز پیروزی انگلیسی ها اینه که اونها به بزرگان از دست رفته شون بیشتر از آن احترام میگذارند که ما به زنده هامون...
ما (مردم ایران) قدرناشناسیم وبه کسانی که به میهن خدمت کرده اند ارج نمی گذاریم، اما به خائنان، دشمنان و به وطن فروشان چرا. امکان نداره شما جای دیگری تو دنیا پیدا کنید که مردم شان روی بچه هاشون نام جنایتکاران و قاتلین فرزندانشان را بگذارند و نه آنهایی که جان فشانی کردند. تو ایران اسم بابک نادره. اسم آریو (برزن) اصلا نیست. اما تا بخواهین اسکندر هست و تیمور و چنگیز و علی و حسین و حسن و محمد.

شما یهودی ای سراغ دارین که اسم بچه اش رو گذاشته باشه آدولف ؟

*****
ما نیاز به روانکاوی داریم.
*****
--------------------
نامه‌ی انگلس به مارکس درباره‌ی ادبیات فارسی

https://engare.net/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7/