دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۲۲, پنجشنبه

Mohammad Ali Esfahani محمد علی اصفهانی مسأله ی روز، باید همچنان خیزش آبان و پی آمد های آن باشد، نه قاسم سلیمانی

۴ نظر:

ناشناس گفت...

کاملا درسته

محمود گفت...

مشکل هوادارن مجاهدین و مخالفین رژیم در خارج از کشور این است که اساسا میخواهند چشمشان را به روی واقعیتها ببندند و مشکل اصلی که باعث شده چهل سال به اصطلاح اپوزیسیون رژیم در خدمت این رژیم عمل کرده است.
دوستان، قاسم سلیمانی یک واقعیت است. باید اتفاقا آن را به درستی دید نه اینکه وجود این پدیده را انکار کنیم.
هر چند که رژیم با امکانات بی نهایت مالی و سازماندهی میتواند شو خیابانی راه بیاندازد ولی باز هم پدیده قاسم سلیمانی و اینکه میلیونها نفر را به خیابان می آورد و رژیم از آن استفاده تبلیغاتی میکند یک واقعیت جامعه ما است.
مخالفین واقعی رژیم تا این پدیده را به درستی تحلیل و ضعفهای جامعه شناختی ایران را متوجه نشوند، همانند چهل سال گذشته میدان را به رژیم واگذار خواهند کرد.
حالا هر چه میخواهید چشمها و گوشهایتان را ببندید و حرف و رویاهای چهل ساله را تکرار کنید.

محمود گفت...

درود
مشکل هوادارن مجاهدین و مخالفین رژیم در خارج از کشور این است که اساسا میخواهند چشمشان را به روی واقعیتها ببندند و مشکل اصلی که چهل سال به اصطلاح اپوزیسیون رژیم در خدمت این رژیم عمل کرده نیز همین است.
دوستان قاسم سلیمانی یک واقعیت است. باید اتفاقا آن را به درستی دید نه اینکه وجود این پدیده را انکار کنیم.
هر چند که رژیم با امکان ات بی نهایت مالی و سازماندهی میتواند شو خیابانی راه بیاندازد ولی باز هم این را که پدیده قاسم سلیمانی اینکه میلیونها نفر را به خیابان می آورد و رژیم از آن استفاده تبلیغاتی میکند یک واقعیت جامعه ما است.
مخالفین واقعی رژیم تا این پدیده را به درستی تحلیل و ضعفهای جامعه شناختی ایران را متوجه نشوند، همانند چهل سال میدان را به جمهوری اسلامی و حامیانش واگذار خواهند کرد

ناشناس گفت...

آقا محمود این سخن بدان آورده ای که چه؟ یعنی می فرمایید که در خارج همه مبارزه را تعظیل کنند و بروند دنبال بررسی اینکه چگونه ج ا توانسته اینهمه آدم را دنبال جنازه سلیمانی جنایتکار بکشاند و اگر نرفتند دنبال این بررسی پس همه ول معطل اند؟
آقا محمود هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش. شما خودتان بفرمایید بروید دنبال بررسی پدیده سلیمانی بعد که به نتیجه رسیدید ما را هم خبر کنید.

مجتبی