دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ مرداد ۱۸, شنبه

پاینده بود مکتب آزاد خدائی اسماعیل وفا یغمائی


پاینده بود مکتب آزاد خدائی
اسماعیل وفا یغمائی
بدرود خدا! روی به آزاد- خدائی
از این همه غم دور، خوشا شاد - خدائی
صدقرن کشیدیم ز صد مذهب و صد دین
بیداد خدائی نه! که جلّاد - خدائی
هر دیو که از غار برآمد ز توهّم
گفتا که کنون دین پریزاد - خدائی
در باطن آئین همه خار و خس مسموم
در ظاهر آن لاله و شمشاد - خدائی
بگذشت بسی قرن، به عادت همه رفتیم
در راه پر از نکبت اجداد - خدائی
بستیم در عقل و خرد را که بگفتیم
نک شیوه ما مکتب ارشاد - خدائی
بی منقل و وافور دریغا که شدستیم
معتاد به وافور نه! معتاد - خدائی
در جنگل اوهام و خیالات سپردیم
سر را نه به مرشد که به شیاد- خدائی
یک دزد خرد از پس یک دزد بر آمد
تا سفت شود پای خداداد - خدائی
گر مکتب توحید بود این که بدیدیم
تا روز ابد این من و الحاد - خدائی
تا سفت شود پای خداداد خدائی
نی شیخ و نه رهبر نه خدا ونه پیمبر
پاینده (وفا) مکتب آزاد - خدائی

هیچ نظری موجود نیست: