دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبه

تبلیغ برای کرونا و اهلبیت! به خود آئیم و از این منجلاب دور شویم دور دور دورتر تشییع ساخته آخوندهاست شک نکنیم

 

۲ نظر:

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۲۹ شهریور ۲۵۷۹ ايرانى ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

بقول ترانه معروف داریوش (بوی گندم) : "شهر من شهر دعا، همه گنبدهاش طلا"

بفرما، اینهم آخروعاقبت شهر دعا با گنبدهای دوسرطلا و این آخوند جاکش که داره با اهل عصمت طهارت میگیره.
"ج" حرفی است ترکیبی از "دال" و "ز" یا "ژ" (dj/dz). "جیم" تهرانی ترکیبی است از دال و ژ(dj). "جیم" اصفهانی ترکیبی از دال و ز(dz). این "جیم" ای که این داره تلفظ میکنه مال اصفهانی هاست که من مخلص شونم اما این جاکش ننگ اصفهانه.

ــــ کِکه ــــ ی جاکش!

خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. توداری تا آخری قطره ی خون "دیگران" می جنگی.
وقتش که رسید می بینی که اون اهل عصمت و "طهارت" بدادت خواهند رسید یا نه.
وقتی فرق مبارک اون علی آدمکش ات شکافت، رفتند طبیب یهودی آوردند بالای سرش. جبرییل برای اون که "همای رحمت" بود هیچ گهی نخورد، برای تو میکنه ؟
اون لشکر تخم جن و تخم انس برای حُــسَــین تشنه لب کاری نکردند، بدادتو خواهندرسید؟
اون ضامن آهو برای زنده ی خودش هیچ غلطی نتونست بکنه برای لش لت و پار شده ی تو میکنه ؟
الله برای دندان شکسته مــــبــــارک پیغمبرش یه آسپرین نازل نکرد، برای ماتحت تو میاره ؟

گذر پوست به دباغ خونه می افته. از ما گفتن.

حواله ات به اون منار دو سر طلای پشت سرت که بزودی میاد پایین میره پشت پات !

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۲ مهر ۲۵۷۹ ايرانى ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

بقول نثر فارسی میانه "اگر کلفتی نیست" (اگر زحمتی نیست)، تا آنجا که برای این تارنامه امکانش هست، برای ثبت در تاریخ (و سلام و احوالپرسی ای تابیخ) دست کم نام نکبت این جاکش را بنویسید.