دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

غزل غدیر. اسماعیل وفا یغمائی

 

برقص و زلف پریشان خود بده بر باد

که تا کرشمه ئ تو  باز سازدم آباد

غدیر خم ز ره آمد،غدیر زآن فقیه

بیار خم تو مرا تا از آن شود آزاد

فقط نه خانه ی من بل دل و دو دیده ی من

ز مکتبی که از آن جمله کور مادر زاد

به آتشی که برافروخت حضرت زرتشت

به روزگار کهن در پیاله ی اجداد

برقص چونکه به هر پیچ و تاب پیکر تو

هزار منبر و عمامه میرود بر باد

چه شور بخت خدائی که پیش مکتب او

سرود و موسیقی و رقص خصم مادر زاد

چه شور بخت خدائی که دین اجنبی اش

حرام کرد به لب واژه ی مبارکباد

تمام سال محرم!! کجاست آن همه جشن

کجاست جشن سده، تیر، شهرور، مرداد

کجاست جشن خزان و ابان و آذرگان

کجاست جشن سفند وسرور در خرداد

چه شور بخت خدائی که خصم شادی و شور

ولیک سوگ و عزا را تمام قد معتاد

چه شوربخت خدائی که بر خرافه و جهل

   بنا ی مکتب خود را نمود از بنیاد

اگر ز پرده درآئی دلا تو خواهی دید

بر آن غدیر ترا آخوریست دیر نهاد

که شیخ شهر مهیا نمود تا خود را

الی الابد بنماید به مومنان داماد!

برآ ز جهل و به کنجی گذار مصحف را

صحیفه ای به کف آور ز حافظ دلشاد

بخوان که مکتب و آئین شیخ تا به ابد

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد

 

هیچ نظری موجود نیست: