دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

استاد حکمت یغمائی شاعر نویسنده و پژوهشگر به سفر رفتاز شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
استاد حکمت یغمائی شاعر نویسنده و پژوهشگر به سفر رفت

استاد ارجمند عبدالکریم حکمت یغمائی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و جغرافیای خور و بیابانک به دلیل ابتلا به کرونا پس از کشاکشی نه چندان طولانی با بیماری درگذشت و به سفر رفت.
عبدالکریم حکمت یغمائی متولد ١٣٢٨ خورشیدی فرزند استاد طغری یغمائی شاعر نامدار و توانای خور و بیابانک بود.
استاد حکمت یغمائی در سراپی و خانواده ای پرورده شد که مهمانسرا و گذرگاه ادیبان و بزرگان و اهل ادب بود.هنر یغمائی هنر دوم. حبیب یغمایُی ایرج افشارُ سعیدی سیرجانی و شماری دیگر از گذرندگان سرای استاد طغری بودند . حکمت خواهر زاده ساغر یغمائی و کیل برجسته و بنیادگذار روزنامه مسلک و بزرگمردی بود که چشم و چراغ خاندان و از روانهای تعالی دهنده خور بود.
حکمت همراه با تلاش فرهنگی سی ساله خود بویژه با نوشتن کتاب های متعددی درباره مردمشناسی، زبانشناسی و تاریخ و جغرافیای خور و بیابانک گامهای ارزنده ای در معرفی منطقه خور و بیابانک برداشت و با ثبت نوشته های مستند خود از تاریخ، آداب و رسوم و فرهنگ و زبان های این منطقه از زوال فرهنگ بسیار کهن این سرزمین عاشقانه حفاظت نمود.
او در خور(خورشید شهر) در دشت کویر در سال 1328 زاده شد. پدر و مادر هر دو از نوادگان ابوالحسن یغما جندقی و هردو اهل ادب و شعر بودند.اوپس از پایان تحصیلات دانشگاهی در وزارت فرهنگ و هنر به کار پرداخت ولی عشق او به مردم و زادگاهش او را به خور برگرداند و در همانجا همراه با سفرهای مداوم وکوششهای فرهنگی به تحقیقات و پژوهشهای خود ادامه داد. او از برجستگان خاندان و مورد احترام همگان بود.بیشمار کسان در منطقه خور و بیابانک مرهون آموزشهای او و پدرش استاد طغری یغمائی بودند و من نیز شانس این را داشتم که در سالهای چهل و هفت و چهل و هشت در خور از کلاسهای استاد طغرا بهره برم و نخستین شعرهای دوران نوجوانی خود را با تشویق این شاعر ارجمند و شوریده حال که عشق بزرگش شعر و آموختن به فرزندان کویر بود بسرایم. یاد هر دو گرامی باد.سفر استاد حکمت یغمائی را به دوستان و آشنایان او ونیز خاندان یغمائی که یکی از شمع و چراغها وبرجستگان خود را در کنار خود نمی بینند تسلیت میگویم .دشت کویر بازهم زاینده حکمت هاف طغراهاف حبیب ها ، یغما ها ،نوبخت ها، شایگانها و.. خواهد بود
اسماعیل وفا یغمائی
برخی از آثار استاد حکمت یغمائی.
جندق روستایی کهن بر کران کویر (انتشار توس ١٣٥٣
ذوالریاستین فضل بن سهل، وزیر ایرانی مأمون (انتشارات اداره نگارش فرهنگ و هنر ١٣٥٦)
جندق و قومِس در اواخر قاجار«مولف: اسماعیل هنر(معتمد دیوان) - تصحیح و توضیح: عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات تاریخ ایران ١٣٦٢)
بر ساحل کویر نمک (انتشارات توس ١٣٧٠)
شهد شورستان (انتشارات گستره ١٣٨٠)
با کاروان عشق «نوحه ها و مراثی ابوالقاسم یغمایی - مقدمه ام‍ی‍رم‍ح‍م‍ود ان‍وار، ع‍ل‍ی‌ آ داود، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌» (انتشارات مگستان ١٣٨٠)
خور در آینه زمان «یادداشت های تاریخی - اجتماعی ابوالقاسم طغرا یغمایی - به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات مگستان ١٣٨٩)
اخلاق طهماسبی «مولف: ماجد بن محمّد حسینی بحرانی - تصحیح عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات مگستان ١٣٨٩)
از خور و روزگاران، طغرا نوشت «یادداشت های ابوالقاسم طغرا یغمایی - به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات آذر کلک ١٣٩٢)
پی سپار کوچه های کودکی (انتشارات آذر کلک ١٣٩٥
بنیچه جندق و بیابانک
ابوسلمه خلال اولین وزیر ایرانی در دستگاه عباسی
گذشت سال در خور
زندگی اقتصادی و شیوه معیشت مردم خور و بیابانک در ائاخر عصر قاجاریه

 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

روح استاد شادو قرین آرامش ابدی

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۲ شهریور۲۵۷۹ ايرانى ۲۳ اوت ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

با عرض تسلیت به استاد یغمایی و خانواده آن بزرگوار.