دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

از برکات اسلام. امام آلت تناسلی مردی را به زن آن مردبخشید!!


 

۱ نظر:

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۲۰ شهریور ۲۵۷۹ ايرانى ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

ای معاندان به قدرت اسلام ایمان بیاورید !

اینجا یه اشتباه لپی در جعل این حدیث است. امام آلت مرد را به زن آن مرد بخشید. قبول. اما با نداشتن آلت که مرد زن نمیشه. میشه اخته.پس آن حضرت باید میفرمود (چون امام نمیگه، میفرماید) ای اخته ! و نه ای زن !
در حدیث گفته نشده که آیا آلت زن هم (که در آن جمع حضور نداشته) به مرد منتقل شد یانه. اگر شد که این با تله پاتی باید شده باشد واین قدرت امام را میرساند و گرنه مرد میشد خالی خالی، زن هم آلت زنانه داشت هم مردانه. هم میتونست واستاده بشاشه هم نشسته !
... و به یمن اینکار امام آن زن به ـــ خودکفایی ـــ رسید !

من جای اون زن بودم مرد رو مینداختم بیرون "بتو احتیاجی نیست. هردوتاشو دارم. خودم با خودم صفا میکنم. بزن بچاک !"

بازهم بگین اسلام بدرد نمی خوره. وای بر شما معاندان !