دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

عاشورا بزرگترین تکیه گاه استحکام فرهنگ ارتجاعی علیه فرهنگ و هویت حقیقی ایران.

 

عاشورا بزرگترین تکیه گاه استحکام فرهنگ ارتجاعی علیه فرهنگ و هویت حقیقی ایران.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اقای همنشین بهار یکساعت برنامه گذاشته تا ثایت کنه زکریای رازی طرفدار پیغمبر بوده و درزمان خودش اخوند بوده! و چنان برای خراب کردن دانشمندمتفکرایرانی صغری کبری میچیند که شنونده را متاسفانه خام کنه و اورا به بیراهه بکشاند . ازهمنشین بهارباید پرسید تلاش شما درچنین موقعیتی که جوانان ایرانی بدنبال هویت و نفی اسلام هستند چه هدفی را از اخوند جلوه دادن دانشمندبزرگی چون زکریای رازی دنبال میکنید؟ مشکل شما چیست ؟ اگر دل درگرو اسلام دارید چرا زکریای رازی را با خود به اسلام میچسبانید؟ کدام سند شما معتبراست ؟ چرا بقیه اسنادی که ادعای سندشمارا ابطال میکند معتبر نیست ؟ زهی بیشرمی .
پناهی