دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

در باره هویت ایرانی

 

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه ایران با آن مواجه است سردرگمی هویت فرهنگی می باشد. البته نمی توان این سردرگمی فرهنگی را مختص ایرانی ها دانست چون اکثریت کشورهای جهان امروزه با آن مواجه هستند ولی خوب می توان گفت این ماجرا در ایران امروزه به یک معضل تبدیل شده که یکپارچگی مملکت را به خطر انداخته.

سردرگمی هویت فرهنگی در ایرانیان

هویت ملی پس از ورود اسلام تا ظهور صفویه  

ایران باستان به روایت جمهوری اسلامی در کتاب‌های درسی 

هویت ایرانی به سه روایت*

زرین کوب؛ مروج فرهنگ و هویت ایرانی-

«در تمام دوران قبل از اسلام در ایران، دین و حکومت از هم جدا بودند»

هیچ نظری موجود نیست: