دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

*پيامى سرگشاده به يك «آيت الله» ! آقاى نشانه‌‌ى الله موسوى تبريزى، با شما هستم! ع- سلیمان‌زاده


در خانه او را " آبا " خطاب مى كردند. پس از اعدام پسرش به حکم و فرمان شما، لباس سياه بر تن كرد، چهار زانو پشت به ديوار بر روى زمين مى نشست و مرتب آه و ناله مى کرد.بارها ديدم كه هر از گاهى عكس پسرش را از جيببش در مى آورد و روى زانويش مى گذاشت و به عكس نگاه دردناکی مى انداخت و سپس سرش را به چپ و راست تكان مى داد و با سوز و گداز ناله مى كرد ؛ بالام بالام بالام بالام ! بالام بالام ! و باز دوباره عكس شش در چهارِ پسرش را در جيب پيراهنش كه روى قبلش بود مى گذاشت. در جمع دوستان و آشنايانم انسانهاى پرهيزگار و شايسته فراوان بودند و هستند، اما اگر از من خواسته شود که یک انسان شریف به تمام معنا، یک فرد بی آزار و پرهيزكار، یک انسان دست و دلباز و از خود گذشته را نام ببرم،از میان بسیار دیگرانى که می شناسم، با قاطعیت خواهم گفت ؛ صفر علی رنجوری !در خانه او را موسی صدا می کردند. چهره ای همیشه خندان داشت. جوانمردی بسیار افتاده بود و به کودک و بزرگ به یکسان احترام می گذاشت، حتی در مورد مخالفان سیاسی عقيدتى خود، با درایت با آنها برخورد می کرد، به همگان احترام می گذاست و خود نیز مورد احترام همگان بود

 !يامى سرگشاده به يك «آيت الله» ! آقاى نشانه‌‌ى الله موسوى تبريزى، با شما هستم! [2020


هیچ نظری موجود نیست: