دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۲۵, یکشنبه

غزل ..من راست آرزوپیُ آن دیدن رخ توست اسماعیل وفا یغماپی ۲۵آبان/۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

 

غزل ..من راست آرزوپیُ آن دیدن رخ توست
اسماعیل وفا یغماپی
۲۵آبان/۱۵ نوامبر ۲۰۲۰
من راست آرزوئی، آن دیدن رخ توست
در چشم من زمانی، خندیدن رخ توست
در هر غزل که با خون،بر دل نویسم ای گل
در واژه واژه کارم ،پائیدن رخ توست
خواهم ببوسم ای گل، آن گل که چهره ی تو
دل گویدم نخستین!، بوئیدن رخ توست
از زلف تا جبین ات،از چشم و گونه تا لب
کار دل خرابم ، پوئیدن رخ توست
کاود فقیه، قرآن، بهر خدا شناسی
من کاوشم به مصحف ، کاویدن رخ توست
از آتش نخستین!این رخ شکفت چون گل
درس جهانشناسی، فهمیدن رخ توست
میسوزد این دل پیر، در آتش شبابت
بر این شراره چارهُ باریدن رخ توست
گوئی بیا!ببوسان هرجا دل تو خواهد
ترس«وفا» ز بوسه، سائیدن رخ توست

هیچ نظری موجود نیست: