دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

از فیس بوک ابراهیم فخیم زاده ما که رسوای جهانیم ، چه بایدن،چه ترامپ

 

از فیس بوک ابراهیم فخیم زاده
ما که رسوای جهانیم ، چه بایدن،چه ترامپ
ناامید از همگانیم، چه بایدن چه ترامپ
یک دم آسوده نماندیم ز باران بلا
داغدار و نگرانیم چه بایدن، چه ترامپ
ثروت ما همگی خرج اَتینا شده است
آفت افتاده به جانیم،چه بایدن، جه ترامپ
گیوه ی پاره و جیب تهی ما شاهد
روز وشب در پی نانیم، چه بایدن،چه ترامپ
مَرکب ما شده یک کهنه پراید حلبی
باز هم شیر ژیانیم، چه بایدن،چه ترامپ
زندگی پشت به ما کرده، که چندین سال است
فکر مرگ دگرانیم، چه بایدن، چه ترامپ
ما برای همه دنیا، چه صغیر وچه کبیر
دائم الخط ونشانیم، چه بایدن، چه ترامپ
ملّت ِ دور ز شادابی وشادی شده ایم
مجمع غمزدگانیم ، چه بایدن، چه ترامپ
هر کجاجنگ وکتک کاری وجنجال به پاست
هیزم ِ آتش آنیم، چه بایدن، چه ترامپ
دیدن وگفتن و خندیدن ما ممنوع است
در سکوت وخفقانیم، چه بایدن، چه ترامپ
ای هیولای گرانی ! تو نترسان ما را
خودمان بار گرانیم، چه بایدن، چه ترامپ
به کجا میرود و میرسد این روز سیاه
تا که خوابیم ندانیم، چه بایدن، چه ترامپ

هیچ نظری موجود نیست: