دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

این فاضلابهای متحرک بر یک ملت هشتاد میلیونی حاکمند و اپوزیسیون متفرق بیندیشیم


 

۱ نظر:

مسعودعالمزاده / پاريس گفت...

۲ آذر ۲۵۷۹ ايرانى ۲۲ نوامبر۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

مفروضات این خزعبل رو بذارین رو میز :
۱ یکی از امام رضا خواسته زنش رو زنده کنه
۲ امام تبسم می فرماید [امام "نمی کند"، "می فرماید"]
۳ امام می فرماید [امام "نمی گوید"، "می فرماید"] : برو منزل زنت با کفن آماده است.

فرضیات :
۱ در گذشته همواره گورستانها در بیرون شهر یا روستا بوده. این بابا حتا اگر گورکن یا متولی گورستان هم که بوده، تو خود گورستان که زندگی نمی کرده. دست کم سه کیلومتری گورستان بوده
۲ من تبسمی کردم [تبسم نفرمودم، تبسم کردم. من امام نیستم] کرونومتر گرفتم. چند بار دیگر هم تبسم کردم [تبسم نفرمودم، تبسم کردم]. میانگین گرفتم، شد حدود ۳ر۲ ثانیه. دقت بفرمایید که درحدیث نیامده که "امام هرته زد". امام که هرته نمی زنه. امام تبسم می فرماید. در شان امام هم نیست که تبسم شش ساعته بکنه. این با وقار اما در تضاده.
۳ در زمان (t) که امام میفرماید "برو به منزلت ..."، این زن زنده شده بوده و در منزل بوده.
۴ پس بنا بر محاسبات من، ــــ سرعت میانگین ــــ این زن دست کم میشده ۴۶۹۵ کیلومتر در ساعت. تازه بنابر قوانین فیزیک، شیئ متحراک باید سرعت بگیرد، به سرعت حداکثر برسد، سپس سرعت را در زمان رسیدن کم کند. پس سرعت بیش از این هم بوده. چیزی کم و بیش ۵۰۰۰ کیلومتر
در ساعت. تقسیم بر سرعت صوت (۱۲۲۴ کیلومتر در ساعت) میشه ۰۸ر۴ برابر سرعت صوت .
۵ در این صورت دیوار صوتی چندین بار شکسته میشده که راوی حدیث این را گزارش نکرده.
۶ بالاترین سرعت ثبت شده برای یک انسان ۸۰۰ر۳۹ کیلومتر درساعت برای آپولو ۱۰ بوده با لباس فضانوردی.اما بنابرگفته امام، این زن لباس فضانوردی نپوشیده بوده و تنها کفن بر تن داشته. تازه این سرعت در فضای بیرون از جو زمین است، نه در زمین.رکورد سرعت این زن زده رو دست هواپیمای بلک بردآمریکایی (Blackbird) و ویگن (Viggen) سوئدی ! آقا ببین قدرت اسلام را !
۷ با چنین سرعتی، حرارت ایجاد شده در اثر اصطکاک به بالاتر از کوره ی قطارهای بخاری میرسد. اول کفن می سوزد (آن زن میشود کون برهنه !)، سپس خودش پیش از رسیدن مثل اکوان دیو دود میشود و به هوا میرود.
۸ در اینصورت امام باید دوباره زنده اش میکرده که این هم در حدیث نیامده.
۹ پس اینها کرسی شعر است
۱۰ این آخوند جاکش ابله توهینی هم به حضرت اما رضا کرده که قابل قبول نیست : امام رضا فرمود ؟ ! !. این دیگه چیه ؟
این ادبیات شاید در عربی درست باشد، نه در فارسی. درعربی می نویسند "قال الله، قال الرسول" (= الله گفت، رسول گفت). اما در فارسی برای ما که کاسه داغ تر از آش هستیم، باید سوم شخص جمع بکاربرد با چند تا صفت و قید در پس و پیش (ذات باری تعالی میفرماید، حضرت رسول صل الله علیه و آله و صلم فرمودند). بنابراین درایران، اگر شیعه رافضی بگوید"امام فرمود" به مقام مقدس امام توهین کرده.
رو پرچم داعش نوشته "الله، رسول، محمد"، امام که زیر اینهاست، اما ما که کاسه داغتر از آش شده ایم،از داعش هم بالاتر رفتیم.

باید گفت : ......"حضرت امام فرمودند".
داعش میگه "قال الله"، ما میگیم "حضرت امام فرمودند".

۱۱ دست آخرهم اگر فرمول و جزئیات تکنیکی اش را دارید، بفروشیدش به ناسا. هیکل این آخوند نجاست رو طلا میگیره. میشه یک بشکه از طلا پر از گه !