دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

پیش از آزادی شعر اسماعیل وفا یغمایی ترجمه بلیندا بازول Before Liberty comes

 


پیش از آزادی
شعر اسماعیل وفا یغمایی
ترجمه بلیندا بازول
Before Liberty comes
______________________
Before it descends from the skies
like a meteor
to burn up all the world's darkness
or before it rises from the earth
like a sun
to bathe the whole world with light
before we raise any more flags to it
or build any more governments upon it
it must descend or rise within us
burning or bathing us,
one by one
it must dawn on us
that Liberty
is not a purse of gold
to be tossed by a king amidst beggars
nor a cake to be shared by a mother between the children
nor a monk’s bowl brimming with leftovers from the evening meal
to be distributed to the acolytes
Before Liberty comes
we must ourselves be free
we must our selves be free
we must ourselves be free
of all these chains
of all these prisons and dungeons
of all these lies and terrors
and ignorance and superstition and shame and censorship
festooning our minds and eyes and hearts
oh how easy it is to prate of liberty
whilst dragging along the ground behind us
all these chains
all this shame and dread
all these prisons
and prisoners,
oh, how we just prattle about Liberty...
3 May 2009
****
فونتیک
pish az azadi
pish az anke forud ayad
chon shahabi
ta zolmat ra besuzanad
va pish az anke feraz ayad
chon khorshidi
ta jahan ra dar nur shostshu dahad
pish az anke parchemash ra bar efrazad
va dowlatash ra bananahad
bayad dar ma feraz va forud ayad
ta beshuid va besuzad
bayad dar ma taluh konad
dar yek yek ma
ke azadi
ne kise zari ast
ke shahriari miane gedayan
ya keiki madari miane kudakan
ya kashkuli labrize ghazaye shab mande
ke moradi miane moridan taghsim konad
pish az azadi
bayad azad shavim
bayad azad shavim
bayad azad shavim
az in hame zanjir
az in hame zendan o dej
az in hame dorugh va haras
va jahl va horafe va khefat va khafegan azin shode
piramune sarha va cheshmeha va ghalbhayeman
ah che asune sokhan az azadi miguyim
va bar khak mikesham dar peye khish
in hame zanjir ra
in hame khefat o haras ra
in hame zendan ra
in hame zendanban ra
che yave sokhan miguyim az azadi...
sevome mei do hezar o no
***
پیش از آزادی
اسماعیل وفا
پیش از انکه فرود آید
چون شهابی
تا ظلمات را بسوزاند
وپیش از آنکه فراز آید
چون خورشیدی
تا جهانی را در نور شستشو دهد
پیش از انکه پرچمش را بر افرازد
و دولتش را بنا نهد
باید در ما فراز و فرود اید
تا بشوید و بسوزد
باید در ما طلوع کند
در تک تک ما،
که آزادی
نه کیسه زری است
که شهریاری میان گدایان
یا کیکی که مادری میان کودکان
یا کشکولی لبریز غذای شب مانده
که مرادی میان مریدان تقسیم کند
پیش از آزادی
باید آزاد شویم
باید آزاد شویم
باید آزاد شویم
از این همه زنجیر
از این همه زندان ودژ
از این همه دروغ و هراس
و جهل و خرافه و خفت و خفقان آذین شده
پیرامون سرها و چشمها و قلبهایمان
آه چه آسان سخن از آزادی می گوئیم
و بر خاک می کشیم در پی خویش
این همه زنجیر را
این همه خفت و هراس را
این همه زندان را
این همه زندانبان را،
چه یاوه سخن می گوئیم از آزادی

هیچ نظری موجود نیست: