دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

پیامبر من توئی ای زیبا از مجموعه عاشقانه های بی تاریخ اسماعیل وفا یغمائی


پیامبر من توئی ای زیبا
از مجموعه عاشقانه های بی تاریخ
اسماعیل وفا یغمائی

***
ترا مینگرم
ترا مینگرم ای زیبا
و اعجاز جهان را

***
از تمام رسولان و معابدشان گریختم
از مسجد و دیر و کلیسا
در مقابل ارتداد و کفر نماز خواندم
تا خدا را بیابم
خدای بی نام را
***
خدا را باور دارم
فراتر از این همه بت
و هیچ پیامبری را نه
پیامبر من توئی ای زیبا
با گیسوانت
با لبانت
با چشمانت
بر آمده از آن آتش نخستین
و تاریکی پیرامون آن
که گیسوان تاریک ترا برآورد
از پاره ای از آن شب بی پایان
بی آنکه در آتش بسوزد
ولبان ترا
از آن آتش نخستین
که جهان را بر آورد
که روشنی را
لبان ترا بر آورد
که چون چشمانت گرما میپراکند
هیچ پیامبری را باور ندارم
پیامبر من توئی
با وحی لبها و بوسه هایت
که نازل میشوند
که با لبهایم زمزمه میکنند
بخوان مرا بنام خدائی ناشناس
بخوان مرا و ببوس مرا بنام خدائی
که جهان را آفرید
که لبان ما را آفرید
و از آن بوسه های ما را

بخوان...................
24 دسامبر 2020
اسماعیل وفا یغمائی

 

 

Mon prophète, tu es belle

D'une collection de romances sans date

 

***

Je te regarde

Je te regarde belle

Et le miracle du monde

***

J'ai fui tous les prophètes et leurs temples

De la mosquée, du monastère et de l'église

J'ai prié contre l'apostasie et l'infidélité

Pour trouver Dieu

Le Dieu sans nom

***

je crois en Dieu

Au-delà de toutes ces idoles

Et pas de prophète

Mon prophète, tu es belle

Avec des cheveux

Avec tes lèvres

Avec tes yeux

Sortant de ce premier feu

Et l'obscurité autour d'elle

Ces cheveux noirs t'ont estimé

D'une partie de cette nuit sans fin

Sans brûler dans le feu

Vos lèvres

De ce premier feu

Qui a amené le monde

C'est clair

Apportez vos lèvres

Parce que tes yeux rayonnent de chaleur

Je ne crois en aucun prophète

Tu es mon prophète

Avec la révélation de tes lèvres et de tes baisers

Qui sont révélés

Qui murmure avec mes lèvres

Appelez-moi un dieu inconnu

Appelle-moi et embrasse-moi au nom de Dieu

Qui a créé le monde

Qui a créé nos lèvres

Et en faire nos bisous

lis....................

24 décembre 2020

 

My prophet, you are beautiful

From a collection of undated romances

 

***

I am looking at you

I look at you beautiful

And the miracle of the world

***

I fled all the prophets and their temples

From the mosque, the monastery and the church

I prayed against apostasy and infidelity

To find God

The nameless god

***

I believe in god

Beyond all these idols

And no prophet

My prophet, you are beautiful

With hair

With your lips

With your eyes

Coming out of that first fire

And the darkness around her

That black hair esteemed you

Of part of this endless night

Without burning in the fire

Your lips

From that first fire

Who brought the world

It's clear

Bring your lips

Because your eyes are radiating heat

I don't believe in any prophet

You are my prophet

With the revelation of your lips and your kisses

Who are revealed

That whispers with my lips

Call me an unknown god

Call me and kiss me in the name of God

Who created the world

Who created our lips

And make our kisses

Lily....................


نبي أنت جميلة

من مجموعة من الرومانسية التي لا تنتهي

 

***

أنا أنظر إليك

أنا أنظر إليك يا جميلة

ومعجزة الدنيا

***

هربت من كل الأنبياء ومعابدهم

من الجامع والدير والكنيسة

دعوت على عدم الردة والكفر

لتجد الله

الله المجهول

***

أنا أؤمن بالله

وراء كل هذه الأصنام

ولا نبي

نبي أنت جميلة

بالشعر

بشفتيك

بعيونك

الخروج من تلك النار الأولى

والظلام من حوله

قدر ذلك الشعر الداكن

من بعض تلك الليلة اللامتناهية

بدون حرق في النار

شفايفك

من تلك النار الأولى

جلبت العالم

ذلك واضح

اجلب شفتيك

لأن عينيك تشع حرارة

أنا لا أؤمن بأي نبي

انت نبيي

بإعلان شفتيك وقبلاتك

التي تم الكشف عنها

من يهمس بشفتي

اتصل بي إله مجهول

اتصل بي وقبلني بسم الله

من خلق العالم

من خلق شفاهنا

واجعلها قبلاتنا

اقرأ....................

24 ديسمبر 2020
۴ نظر:

ب. ترکمان گفت...

کیف کردم از این شعر قربون هم خدا و هم پیغمبرش میرم

مسعودعالمزاده (ارسلان)/پاريس گفت...

۵ دی ۲۵۷۹ ايرانى ۲۲ دسامبر۲۰۲۰ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس

۱ یاد ارسلان رضایی گرامی باد که بیاد و عشق به میهن جان باخت، نه به خدایی باور داشت نه به پیامبری
۲ این اصطلاح "عاشقانه بی تاریخ" بسیار زیباست. این تنها چیزی است که تاریخ مصرف ندارد. دور ایدئولوژیهاومذاهب پوسیده به سر میاد اما : "....از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر..."
۳ کیف کردم از این شعر. بی خیال خدای نبوده و پیامبران شیادش.

اگر بهشت جای خمینی، لاجوردی، محمد غزالی و این لوش و لجنهاست، وای که چه جهنمی ! بدور باد از ما چنین نجاستی !
این بهشت ابله ها ارزانی امت حزب الله باد ! آن هم چه بادی که بنوازد سبلت خامنه ای جنایتکار را !

شب نوئل تان خوش !

ناشناس گفت...

بسيار. يبا اسماعيل عزيز
ولي من سوالم اين هست كه در اين شعر مرحوم جدت هم كمك كرده يا همشو خودت گفتي؟

ثریا. سوئد گفت...

خوش به حال معشوق شما واقعا قشنگ است این شعر.