دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۴, سه‌شنبه

اسماعیل خویی، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران از میان ما به جهان بی مرگ فرهنگ و ادبیات سفر کرد.

اسماعیل خویی، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران  از میان ما به جهان  بی مرگ فرهنگ و ادبیات سفر کرد. یاد این انسان شریف و شاعر بزرگ میهن گرامی باد۳ نظر:

ناشناس گفت...

روان آن شاعر دیکتاتور ستیز شاد باد.

خدیجه آجیده گفت...

یادش زنده باشد میان دنیای بی دردی و نامردی این شاعر خیلی با شرافت زندگی کرد خیلی رفتنش ناراحت میکند هر چند او از دست این خارجه بی درد راحت شد یادش زنده باشد

ناشناس گفت...

زنده یاد خویی جزو شاعران و نویسندگانی بود که طی یک لیستی از آقای ایرج مصداقی حمایت قاظع کرد؛ بد نیست که فرقه صاحب مرده رجوی به این نکته هم اشاره ای داشته باشد
احمد