دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

برای اسماعیل خویی م. ت. اخلاقی

 

برای اسماعیل خویی
م. ت. اخلاقی
اگر چشمه بود چه زلال
اگر کوه بود چه سترگ
اگر دشت بود چه فراخ
اگر کویر، مملو از کاروان
اگر دریا ،پر از مروارید 
 اگر شهر، پر از غوغای زندگی
اگر کوچه، پر از درود و عطر آشتی
اگر آبشار، شکوهی از زیبایی
اگر غم، غم پدری خاموش در زیر نور سکوت ستارگان‌
اگر ماه، بدری در میان آسمان پر از ستاره شعر
اگر مسافری،مسافری غریب 
و اگر غریبی،عاشق همیشگی خانه
اگر چشمی و دهانی
چشمی مملو از اشک‌ و دهانی پر از فریاد
و اگر سکوت، سکوت پر پروانه بر فراز گل
اگر شعر، چه شعری ناتمام 
اگر عابری، عابری که ایستادن را نه
عابری همیشه در کوچه، 
عابری همیشه در شهر
عابری همیشه روز و شب شعرها 
عابری در همه جای جای ادب و فرهنگ 
عابری در فرهنگ میهن و تاریخ 
عابری همیشه نا خسته و خروشان
عابری که هر لحظه میسراید
که سکوتش مملو از غوغای زندگی است.
هم کوچه بود هم دریا 
هم کاروان هم صحرا
هم ساکت  و هم غوغا 
هم ماه،هم غم ، هم مرواید ووو
او نبود مگر اسماعیلی خویی
نامی که شانه به شانه تاریخ
تمامی جغرافیا را خواهد پیمود  

م-ت اخلاقی
  خرداد ۱۴۰۰
ماه می ۲۰۲۱هیچ نظری موجود نیست: