دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

فیلم. بیانات ! عبدالکریم سروش در باره انتخابات وآیا رئیسی آخرین رئیس جمهور حکومت اسلامی در ایران است. مانی. سلیمانی. یغمائی

فیلم.  بیانات ! عبدالکریم سروش در باره انتخابات وآیا رئیسی آخرین رئیس جمهور حکومت اسلامی در ایران است. مانی. سلیمانی. یغمائی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده (ارسلان)/پاريس گفت...

۳۰ خرداد ۲۵۸۰ ايرانى ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس

❤️❤️❤️❤️❤️

در این انتصخابات مضحک، همگامی جمعی نتیجه داد وخامنه ای و رژیم آخوندی نخستین تودهنی جدی را خورد. یک خسته نباشید بزرگ به همه و از جمله استاد یغمایی گرامی

هم اسلام هم قرآن، هردو فدای ایران.