دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

غزل. اسماعیل وفا یغمائیچونکه بمیرم دلم،دور شود ای نگار

 

 

 

چونکه بمیرم دلم،دور شود ای نگار
از تن بیجان من، شعله ور و بیقرار
رو به سرایت دود،کوی به کودر به در
با غزلی بر لبش،پر طپش وپر شرار
چون به سرایت رسد،کوبه زند بر درت
نعره کشان!در گشای!یار من ای یار یار
خانه خموش است و در،بسته ودل منتظر
غرقه به فریاد و اشک، خسته و نومید وار
باز زند کوبه ها، بی که جوابی رسد
بانگ زند: وای من!وای از این انتظار
کو؟به کجائی دلم!نقل و گلاب و هلم
مقصد من، منزلم، شعر مرا شهریار
شب بشود روزو باز،روزدر آید به شب
پنجره ها بسته و در ب سرا استوار
سر به گریبان کشد،دل که رود غرق اشک
رو به کجا،مقصدش، آن تن سرد و مزار
زمزمه ای ناگهان! بشنود از ژرف خویش
ای دل مسکین و گیج!ای دلک! سوگوار
چند بجوئی مرا؟بعد تواندر سرا
گه به فراز و فرود، گه به یمین و سار
خانه ی من هان توئی!تا به ابد ای دلک!
من به تو پنهانم و تو به منی آشکار
رفت تن وعشق ماند،نک من و تو تا ابد
در دل عشق ای (وفا)، تا به ابد ماندگار
اسماعیل وفا یغمائی
نوزده ژوئیه 2021 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: