دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

ن گربه ملوسم برای زنان و مردان تشنه لب ، بویژه تشنه لب ازادی م. ت. اخلاقی

 

آن گربه ملوسم

برای زنان و مردان تشنه لب ، بویژه تشنه لب ازادی
م. ت. اخلاقی
می نوشم آن لبانت، چون تشنه در بیابان
عریان به در سرایت، ای ماه من چه حیران
گیرم تو را در آغوش،چون ره شده ز زندان
تاجی تو بر سر من،چون رسم پادشاهان
روبم به در سرایت،خاکت به چشم مژگان
درمانده ام به عشقت، دیوانه وار و حیران
ای آفتاب گرمم ،در بهمن زمستان
از شرم آن نگاهت، بس مانده ام چه خجلان
عمری است در ره تو، گمگشته در بیابان
خوردم چه سرزنشها، از خار ره مغیلان
گویند رهاش میکن، هم آشنا غریبان
گویم اسیر زلفش ،افتاده ای به زندان
روز و شبم به ناله، یا آه و در و افغان
آزاد خواهمت ای ،خاک تو چشمم ایران
جانم " رها" به امید،شب را رسان به پایان
پیمای این ره سخت،با عشق ساربانان
وز شوشتر به اهواز،تا شهر نفت آبادان
از آب گرم عمان،تا خطه خراسان
از شرق تا به غربش،دیوانه وار و حیران
بر لب هزار خنده، چشمان من چو اشکان
گاهی به شهر تبریز، گاهی به شهر زنجان
خاکش به غرق بوسه، تا آخرین رمق جان
از شوش و خرم شهر، تا خاک پاک تهران
رقصم به بختیاری، با مسجد سلیمان
گردم همه سرایش،بوسه به خاک یاران
از هر دو دیده گریم،چون ابر در بهاران
آن گربه ملوسم،یعنی که کل ایران
با همت همه خلق، هم پیر هم جوانان
اکنون شده چه شیری، جنگنده و خروشان
م- ت اخلاقی (رها)
تیرماه ۱۴۰۰
ژوئیه ۲۰۲۱

۰

هیچ نظری موجود نیست: