دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۲۹, سه‌شنبه

اسماعیل وفا یغمائیو سبز سپید و سرخ

 

 

سبز و سپید و سرخ

اسماعیل وفا یغمائی

سبز
سبز سبز سبز
رنگ برترین و اولین پرچم وطن
رنگ دومین سپید و سومین
سرخ
سرخ سرخ سرخ
غم مدار و گوش دار و دل سپار ای رفیق
ملتی که روی راههای سبز می خروشد اینزمان
در طریقت مسالمت به جستجوی صلح، تا سپید میرود
کر سپید صلح ،دو مین نوار پرچم وطن
سرخ شد به دست شیخ وجانیان 

ز خون مردمان
شک مدار
خلق بیشمار و پایدار و استوار
در گذز ز سبز و از سپید
رو به سوی سرخ میرود
رو به سوی سرخ میرود

رو به سوی سرخ انقلاب و آفتاب

هیچ نظری موجود نیست: