دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مرداد ۲۴, یکشنبه

حرکت تاریخساز سعید بهبهانی یک حرکت تاریخساز دیگر، تعمق و تدبری در لمپنیزم و شناخت ماتریالیزم توحیدی اسماعیل وفا یغمائی

 حرکت تاریخساز سعید بهبهانی
یک حرکت تاریخساز دیگر، تعمق و تدبری در لمپنیزم و شناخت
ماتریالیزم توحیدی
اسماعیل وفا یغمائی

داشتم فکر میکردم آیا حرکت سعید بهبهانی پس از شنیدن مقادیری فحش و توهین از هواداران تاریخساز مقاومت را میتوان در حیطه حرکات تاریخساز قرار داد یا نمیتوان. وقتی خوب فکر کردم دیدم میتوان و سعید بهبهانی با این حرکت بخواهی نخواهی وارد تاریخ شد و در کنار:


پرواز تاریخساز یعنی شعله ورکردن مبارزه مسلحانه و فلنگ مبارک را بستن


و سه چهار سال بعد باسومین ازدواج تاریخساز بمدت سی و پنجسال همه را مشغول کردن که راز این ازدواج را دریابید


و شماری وقایع تاریخساز دیگرحتما وارد تاریخ شده است


در باره دو تاریخساز ولی فقیه اصغر،بطور خودمانی بخوانیم اصغری!بحثی از لمپنیزم نیست یعنی نه برپا کردن انقلاب زود رس و روزی دویست سیصد تا اعدام به دست ولی فقیه اکبر یعنی اکبری و ویران شدن زیر ساختهای مبارزاتی تمام گروهها و رانده شدنشان به خارج ،در حیطه
لمپنیزم قرار نمیگیردو تاریخساز است بدون لمپنیزم.

در باره ازدواج با عیال رفیق و آنرا انقلاب در ایدئولوژی خواندن هم بحثی نیست و سنت رسول الله بوده است و واجب کفائی بر اصغری، اما کار بهبهانی اگر چه تاریخساز است لمپنیزم است زیرا بهبهانی نه دهها هزار نفر را آواره و بیچاره و زندانیبزدلی و ترس و خود خواهی بیمار گونه و سایر اشتباهات خود کرده و نه سی و پنجسال سر همه را گرم کرده که راز ازدواج مرا دریابید و در غربت پیر و کور شوید و بمیرید، تا اصغری از شما راضی وخوشحال شود و به لطف حق همه را روانه گورستانهای غربت کند.


اما بهبهانی کار بدی کرده است.


او در زیر رگبار فحش و تهمت و دشنام که خود من دربرابر دادگاه شاهد آن بودم بقول رومن رولان در یکی از قصه هایش ، کولا برونیون، ستاره بامدادی خود را در جواب دشنامها طالع کرد و یکمرتبه بقول نسیم شمال فریاد از همه بر آمده است که :


پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابی است


ایها الناس بگیرید که ملعون بابی است


و نیز آدم را یاد شعر ایرج میرزا میاندازد که در حالیکه مملکت را کثافت گرفته ملاها از تصویر زن نیم برهنه ای بر سر در کارونسرائی فریاد بر آوردند وا اسلاما


بر سر در کاروانسرایی


تصویر زنی به گچ کشیدند


ارباب عمایم این خبر را


از مخبر صادقی شنیدند


گفتند:که وا شریعتا خلق


روی زنی بی نقاب دیدند


آسیمه سر از درون مسجد


تا سر در آن سرا دویدند


ایمان و امان به سرعت برق


می رفت که مومنین رسیدند


این آب آورد آن یکی خاک


یک پیچه ز گل بر او بریدند


ناموس به باد رفته ای را


با یک دو سه مشت گل خریدند


چون شرع نبی از این خطر جست


رفتند و به خانه آرمیدند


غفلت شده بود و خلق وحشی


چون شیر درنده می جهیدند


بی پیچه زن گشاده رو را


پا چین عفاف می دریدند


لبهای قشنگ و خوشگلش


را مانند نبات می مکیدند


بالجمله تمام مردم شهر


در بهر گناه می تپیدند


درهای بهشت بسته می شد


مردم همه می جهنمیدند


می گشت قیامت آشکارا


یکباره به صور می دمیدند


طیر از وکرات و حش از حجر


انجم زسپهر می رمیدند


اینست که پیش خالق و خلق


طلاب علوم رو سپیدند


با این علما هنوز مردم


از رونق ملک ناامیدند


ماجرای سرین یا دبر یا باسن سعید بهبهانی و تماشای آن توسط معاندین بهبهانی دقیقا مرا بیاد شعر ایرج میاندازد در حالیکه نویسندگان ، بقول خمینی با کسره زیر سین! که فریاد وا لمپنا سر داده اند ،از سیده کمونیست گرفته تا نویسندگانی که چندان معروف نیستند، تا بقیه ای که سر و کله شان پیدا خواهد شد ، چشم و گوش بر نیم دیگر ماجرا بر بسته اند انگار سعید بهبهانی بناگهان دچار جنون ادواری شده و یکمرتبه تصمیم گرفته در راه خدا و خلق و در مسیر انقلاب تنبان مبارک خود را پائین کشیده و در سنی حوالی هفتاد چشم جهانیان را به جمال باسن مبارک روشن کند


جای فروغی بسطامی خالی که زمزمه کند


کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را


کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را


غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور


پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را


با صد هزار جلوه برون آمدی که من


با صد هزار دیده تماشا کنم تو را


حضرات چشم را بر علت بر بسته و شنگول و منگول از معلول اند!. میتوان کار بهبهانی را به نقد کشید ولی علت این عکس العمل چه بود.من خود شاهد بودم که نعره های چرمین و متعفن:


مزدور!بیشرف . کثافت وتوهین های پیروان صدیق اصغری، بهبهانی را واداشت که ماه تابان خود را اگر چه کار درستی نبودنشان دهد و پیروان اصغری را به خشم آورد.


پیروان ولی فقیه اصغر عقیده مندند و من شاهد بودم


بدترین دشنامها را باید نثار بهبهانی،و نیز شاعر دلاور و شریف مینا اسدی، سیامک نادری. خانمی بنام سیمین و یک ارتشی شریف که خوب میشناسمش و فرزند مرا سالها سر پرستی کرد و نیز تهدید بانوی مبارز مهناز قزلو بکنند واز آنطرف نویسندگان و قلمزنان بیت رهبری این فحاشی ها را ندیده گرفته و زیر سبیلی و زیر گیسی رد کنند.


عریان کردن خود ،در فرهنگ ما چیز جالبی نیست ولی در اروپا بارها اتفاق افتاده و حتی در مقابل واتیکان که زنها لخت و عریان فریاد اعتراض برداشته اند و میتوانید در یوتیوب بیابید.


در مقدمه یکی از کتابهای رومن گاری خواندم که وقتی این نویسنده بزرگ را که از مفاخر ادبی فرانسه است متهم به همجنس بازی کردند رومن گاری نوشت:


رفتم و جلوی اینه لخت شدم و به الت تناسلی خود نگاه کردم و متوجه شدم معصومیت او از چهره شما کسانی که مرا به همجنسگرائی متهم میکنید بیشترست. رون گاری کسی بود که سالها با قلم و در جنگ علیه فاشیسم با سلاح جنگید


او در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخت، ابتدا در «اکس-ان-پروونس» و سپس در پاریس. در ضمن او در «سالون-دو-پروونس» و در پایگاه هوایی آوورد در نزدیکی بورگس، خلبانی در نیروی هوایی فرانسه را آموخت. پس از اشغال فرانسه توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، او به انگلستان گریخت و تحت رهبری شارل دوگل به «نیروهای آزاد فرانسه» پیوست و در اروپا و آفریقای شمالی جنگید.


او نگارش نخستین رمانش (۱۹۴۵) را مادامی‌که در ارتش بود شروع کرد. در سال ۱۹۴۵، در فرانسه (Prix des critique) را دریافت کرد.


همچنین به دلیل خدماتش در ارتش موفق به اخذ جوایز متعددی از ارتش شد. پس از جنگ، رومن با مدرک حقوق، که از دانشگاه پاریس گرفته بود، و نیز با دیپلم زبان‌های اسلاو که از دانشگاه ورسای دریافت کرده بود، به عنوان دیپلمات در شهرهای مختلف کار کرد. همچنین به عنوان سخنگوی هیئت نمایندگان فرانسوی سازمان ملل ابتدا در نیویورک و سپس در لندن به فعالیت پرداخت. پس از اقامت در نیویورک به دلیل خستگی به مدت سه ماه کار را رها کرد و در سال ۱۹۵۶ به نوشتن رمان (Les racines du ciel) پرداخت.


بروم بر سر باسن بهبهانی


در قاموس قلمزنان بیت اصغری ،باسن بهبهانی نماد لمپنیزم است ولی روسپی خواندن یک زن مبارز و سالخورده با کلماتی که از تکرار آن شرم دارم لمپنیزم نیست


باسن بهبهانی نماد لمپنیزم است ولیدیگران را مورد توهین قرار دادن و مزدور خواندن لمپنیزم نیست


باسن بهبهانی نماد لمپنیزم است ولی به ارتشی شریف رضا آذرخش که سالها به اینان کمک رسانده و حال که جدا شده هیچگاه از اینان به بدی یاد نکرده و با عکس برادر شهیدش به دادخواهان پیوسته مزدور گفتن لمپنیزم نیست


باسن بهبهانی نماد لمپنیزم است ولی خانم قزلو را با نشان دادن چاقو تهدید کردن لمپنیزم نیست.


نمونه های دیگر هم هست

بقول یزدیها پیروان اصغری چنان خوش چسند که در کنار باغچه نعنا باید به چسیدن آنها آفرین گفت و از بوی انقلابی و توحیدی آن تعریف کرد

اقده خوش چسه که دم کرت نعنا مچسه
توجه داشته باشیم در چه صحنه ای این اتفاقات میافتد.


دو سال است که جلادی از جلادان خمینی و خامنه ای با همت ایرج مصداقی و یارانش به دام افتاده است


دو سال است که ولی فقیه اصغر تمام تلاشش این است که مصداقی بایست در کنار نوری محاکمه شود


دو سال است که خروارها امضا و بیانیه علیه مصداقی صادر شده است که مصداقی تواب تشنه به خون است و باید محاکمه شود و آخرین امضا را ملای خسته ای کرده است که گویا دم آخر از خواب بیدارش کرده اند تا محض رضای خدا امضائی بکند!


یک لحظه توجه کنید

در چنین معرکه ای براستی ولی فقیه اکبر و اصغر در کنار هم قرار میگیرند و هر دو فریاد مرگ بر مصداقی سر میدهند یعنی یک به هیچ به نفع نوری!


پس از دو سال همراه با این معرکه شگفت شاهدیم حضرات آمده اند تا هم مصداقی را محاکمه و هم دیگ آش را سر بکشند و در حالیکه اگر دست خامنه ای به مینا اسدی و شهلا شفیق و رضا آزرش برسد طناب داربه گردنشان خواهد افکند پیروان ولی فقیه اصغر با لقب روسپی و خائن و مزدور اینان را مخاطب قرار میدهتد.


اینجاست که خامنه ای و رئیسی در تشویق پیروان اصغری سوت بلبلی میکشند.


معرکه غریبی است


اینجاست که باید نوک دوربین را صد و هشتاد درجه چرخاند و لات و لوت ها و لمپنهای واقعی مکتبی و توحیدی را نظاره کرد و زمزمه کرد


لمپنهای واقعی کسانی هستند که در جریان دادرسی یک جلاد قربانیان را نشانه رفته اند.


با دیدن برخی کسانی که اهل دین و مذهب نیستند و بقول خودشان ماتریالیست هستند نیز حکایت جالب است. سالها قبل موقعی که خود من گرفتار تناقضات فلسفی بودم با کمک فدائی شریف محمد امینی م راما در زندان مشهد فهمیدم ماتریالیسم یک تفکر فلسفی و سیاسی است برای شناخت جهان و ماتریالیست از سر بی دردی نمی گوید چون خدائی نیست و جهان قدیم است برویم چک آخر ماه را از اصغری بگیریم و دنبال کار خودمان باشیم بل علیه بی عدالتی میرزمد و برای خود چیزی نمی خواهد و در این مسیر است که سیمای بزرگانی چون مارکس و انگلس و زیل دلوز ومانوئل دلداندا و بسیاری از بزرگان مبارز و چهره های سیاسی و ادبی و فلسفی میدرخشد ولی گویا چهلسال حرف زدن و بی عملی و چرت زدن وحرافی، برخی از ماتریالیستها را پس از عبور از قاطیرئالیسم به مکتب قاطریالیسم توحیدی و انقلابی طراز مکتب سوق داده تا سر تا پا بفرمان و بگوش باشند واز ماتریالیسم فلسفی سیاسی راستین که در سر زمین ما کسانی چون پیروان مکتب زروان و زکریای رازی پدر آزاد اندیشان نماینگان آنند به ماده گرائی و رسیدن ماده مربوطه در آخر ماه شاد باشند( در باره مادینه گرایان باید مستقل سخن گفت اینجا و عجالتا منظورم ماده گراین است!) و در این طریق زیر هر سندی را در نفی این و آن و اطلاعاتی و مزدور بودن مخالفان اصغری امضا کنند ودر نبرد با ولی فقیه اکبر سراپا بفرمان ولی فقیه اصغر، و با چنگ زدن به ماتریالیسم توحیدی فریاد بر آورند والمپنیزما! جمع کنید حضرات ! هر چند نیازی نیست خودتان میدانید جل و پلاستان جمع شده است و آینده ایران و ملتی که در حال خروشیدن بر بنیادهای سیاه و تاریک تاریخی ولایت فقیه وهر نوع اسلام سیاسی است جائی برای شما نخواهد داشت.


امضاهایتان را پای اسناد بگذارید به این و آن دشنام دهید هم شما میدانید که حقیقت چیست و هم اصغری میداند شما که هستیدولی چه باید کرد که بقول شاملوی بزرگ که سالها قبل در حضور برخی از شما و خود من او را پاسدار فرهنگی رژیم خواندند


سخن‌ها می‌توانم( میتوانید) گفت
غم نان اگر بگذارد


و

چرا که به عصری چنین بزرگ
سفر را
در سفره نان نیز، هم بدان دشواری به پیش می باید برد
که
در قلمرو نام


امید که انفاس پر برکت ابوالفضل بر ماتریال شما بیفزایند و در ضمن باسن تاریخساز سعید بهبهانی که لحظاتی ناخواسته چشم در چشم شما انداخت از چشمهای شور شما مصون بماند و بر برکت قلمهای شما در تهاجم به دیگران بیفزاید.


و بعنوان آخرین سخن مشکل ملت ایران نه باسن سعید بهبهانی و حرکت قابل انتقاد او و نه ایرج مصداقی است . دشمن رژیم ولایت فقیه است . تمام لمپنها آنجا هستند . رو به آنها بایستید و به اصغری هم این را تذکر دهید. بفرمائید اصغری عیان شو و فرمان ده تا ملت برخیزد وسرنگون کند و دست از سر مصداقی بردار و نیز توجه داشته باشید از برکت باسن بهبهانی که بر مسائل اصلی سایه میاندازد و جلوی سرازیر شدن سئوالات و اشتباهات را سد میکند دوری کنید میشود مدتی در این باره مشغول شد و مشکل اصلی را که حکومت آخوندهاست و اینکه ششماهه قرار بود رنگون شود و شد چهلساله فراموش کرد.مشکل باسن بهبهانی نیست مشکل باسن خامنه ای است و هزاران هزار ملای دزد بیشرف و خونخوار بر روی تمام ایران و مملکتی که ماهی حدود هفده هزار نفر با طناب کرونا به دار کشیده میشوند. بیندیشیم.

اسماعیل وفا یغمائی.
پانزده اوت 2021میلادی


۱۰ نظر:

جهانگیر گفت...

امروز صبح از خواب بیدار شدم و دیدم در خبرها آمده که با سقوط حکومت در افغانستان، ملا برادر از قطر وارد کابل شده. اشک شوق و حسرت در چشمانم حلقه زد. با خودم گفتم ای خدا میشه یه روزی "برادر" همینطوری فاتحانه وارد تهران بشه؟ بعد فکر کردم چرا که نه؟ اگر این افغانا ملا برادر دارند، ما خودِ برادر رو داریم، تازه یه خواهر هم روش! اینجا بود که بغضم ترکید.

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۴ مرداد ۲۵۸۰ ايرانى ۱۵ اوت ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس

اولش حسابی جوش آوردم، اما در نهایت کار بدی هم نبود.
با این کار،این جماعت پست فطرت بی طبقه توحیدی با اون نه رهبر که ته بر پست فطرت شون خوب تودهنی ای خوردن.
دادگاه حمید نوری دست خیلی هارو روکرد از جمله این جماعت پست فطرت رو.
اگه اینا و اون رجوی مخ داشتند میشد باهاشان حرف زد، اما چون مخی در کار نیست،
. . . . . ماتحت مان رو به تمام " ـ ـ مسئولین ـ ـ " و "ـ ـ ماتحت مسئولین ـ ـ ".

و نیز " عطسه " ای هم نثار سبیل مبارک اون شیر در آب انبار که خیلی روش رو زیاد کرده.

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۲۵ مرداد ۲۵۸۰ ايرانى ۱۶ اوت ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس / ۱

در ورا و به بهانه ی این رخداد لازم است به ریشه ها بپردازیم. من از داخل با اینها بودم و نه از دور که از نزدیک تا درجه سه سوخته م، میدونم چی میگم. مجاهدین به آن صورت وجود ندارند. رجوی است، مسئولین بالا و ... بقیه.مسئولین را هم رجوی چنان پوزه بند زده که امکان جیک زدن ندارند. تو نهضت مقاومت فرانسه تصمیم گیریها با بحث بود و گاه با تفاوت یک رای. اینطور نبود که دوگل چیزی بگه و همه بگن خبر دار.من نه چپ ام نه کمونیست، اما سرفرمانده مقاومت داخل فرانسه کمونیست بود و سرهنگ ! سرهنگ (کمونیست) هانری رول تانگی. اینها شرط گذاشتند که ما میاییم میریم کشته میشیم برای آزادی فرانسه اما فردای بیرون رفتن آلمانها باید خدمات درمانی و آموزش رایگان باشد. همین هم شد وتا همین امروز. راست ها هم شرط شان این بود که سیستم دموکراسی پارلمانی میماند و خوابشو ببینی که یک داس و پتک بزنند رو پرچم فرانسه. همین هم شد.

درد ما و افغانستان تا حدی مشترکه. اگر افغانها طالبان رو نمی خواستند، اینها به این راحتی جلو نمیامدند. تو بیست سال گذشته که آمریکایی ها درافغانستان بودند، اگر اینها شعورش را داشتند، افغانستان میتونست قطب اقتصادی متطقه بشه. درد یک افغانی نماز شه و اینکه بره بهشت. خب به همونی که میخواست رسید : رفت بهش. خلایق هرچه لایق.

ما هم از سر همین بود که به این نکبت افتادیم. ما با نکبت خمینی هزار بار مقطع مشترک بیشتری داشتیم تا با دموکراسی و تفکر انتقادی. چریک فدایی مان حسینی عمل میکرد، بی عقل و بی تفکر. ایدئولوژی محمد حنیف نژاد با خمینی در بنیادها : الله، محمد، قرآن، تشیع، امامت و امام زمان با خمینی یکی بود. شریعتی شیاد غرغر میکرد اما باز هم همین بود. گلسرخی کمونیست زد رودست همه و شد بالاتر از شیعه : علی نخستین سوسیالیست جهان، حسین سرور آزادگان. نیامد بگه که خدا کشکه و این دو جنایتکار از بزرکترین قاتلین مردم ما بوده اند.ملی گراهایمان هم که آب پاکی رو ریختند روی دست همه. من آدم ساده ای ام. یک آدم پیچیده پیدا میشه اینو یه جوری توضیح بده که آدم ساده ای مثه من هم دوزاری اش جا بیفته : این دیگه چه ملی گرایی است که میره زیر عبای کسی که منادیانش از بزرگترین قاتلین مردم ما بوده اند ؟ که میگن تو بهشت عربی حرف میزنند و تو جهنم فارسی (عجم) ؟ خمینی میره بهشت عربی حرف میزنه (که با ۵۰ سال صرف و نحو خوندن نتونست دو کلمه با عرفات حرف بزنه)، یزید عرب میره جهنم فارسی حرف میزنه. خیلی ممنون. این چه دینی یه که تو قرآن تو سوره ی روم ازپیروزی ارتش ایران بر روم دلخوره و آرزوی شکست ایران رو داره ؟ این دیگه چه ملی گرایی دوزاری یه ما نفهمیدیم. ما نمی فهمیم، تو که می فهمی بگو ما یاد بگیریم.
حالا بعد از نزدیک به ۶۰ سال هنوز که هنوزه جنبش ارتجاعی ۱۵ خرداد رو محکوم نکرده ن و ازشون که می پرسی چرا خمینی به قدرت رسید میگن امپریالیست ها تو گوادلوپ نشست گذاشتن و خمینی رو آوردند سر کار ! آخه ابله بی طبقه توحیدی، اینکه این نفله ها (بقول تو شهدا) ی این سازمان تو بالای ۹۰ درصدشون مقلد خمینی بودند در به قدرت رسیدن خمینی بیشتر نقش داشت یا نشست گوادلوپ ؟ موهوم امام زمان در این جا بیشتر نقش داشت یا کارتر ؟ وقتی بی بی سی شوخی یا جدی گفت عکس خمینی تو ماهه، چرا بجای خندیدن، مهندس های شرکت نفت رفتند روی پشت بام تا ببینند هست یا نه ؟ وقتی مردمی تا این حد" پایین " اند، لیاقت شان بهتر از خمینی است ؟
جواب این پرسش : خمینی به قدرت رسید، درست اما ـ ـ نــخــســتــیــن ـ ـ مولفه و دلیلش چه بود ؟
آیا جز این است : چون مردم ایران او را می خواستند.
اینها کار سازمان سیا بود ؟ اگه بود چرا ورش نداشتند ؟
تا ما با این رژیم نقطه مشترک داریم، خامنه ای سرجاش هست. اگر هم سقط بشه یکی دیگه میاد خیالتون تخت.

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۲۵ مرداد ۲۵۸۰ ايرانى ۱۶ اوت ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس / ۲

تا اونجایی هم که به این فرقه صاب مرده (که نمرده) برمیگرده، اینها تو سطح رهبری کوچکترین باور مذهبی ندارند و تمام این بامبول ها ابزاری است برای " ـ ـ ـ کنترل ـ ـ ـ " امروز دارودسته شان و فردا برای کنترل جامعه. همین و بس.
ژاک شیراک رییس جمهور پیشین فرانسه بود. آدمی بود بسیار رک و جگردار. رفته بوداسراییل. با اسرییلی ها ملاقات کرد،میخواست بره با مسئولین فلسطینی دیدار کنه،مامورین امنیتی اسراییلی جلوش رو سد کرده بودند،باهاشان دست به یقه شد.
یکبار آمد پشت تلویزیون گفت "... خانم ها،آقایان فرانسوی، من کارمند شما هستم، شما صاحب کارهای من هستید ..."
برای مجاهدین و رجوی مردم "جاندارانی" اند که بشه سوارشون شد. انسانی که به خودباوری و آگاهی رسیده باشه سواری نمیده. می فهمه که فرمانده و صاحب کاره و سیاستمدارها، وزرا، وکلا و... متقاضیانی اند که رزومه شون رو گذاشته ن روی میز و اینها انتخابشون می کنند برای خدمتگزاری.
یعنی ما مردم آقای آنهاییم و نه ما نوکرشان.

در دو سه خط :
یک . دوره ی آقایی و سروری تمام شد. ما مردم سرور و آقای این میهن ایم و بقیه نوکر ما. ما دستور میدیم، دستور نمی گیریم.ما رهبریم. رهبر نداریم.هی آقا شیره، دوزاری جا افتاد ؟
دو . تا ما مردم اسیروبنده ی این دین نکبت ایم، تا ما با این اجامر مقطع مشترک داریم، اینها سر کار خواهند ماند. برای بیرون کردن اینها از میهن، باید نخست اینها را از مغزمان بیرون بیایندازیم.

خــلایــق هــر چــه لایــق.

ناشناس گفت...

جالبه این هواداران فحاش رهبری عقیدتی که البته یعضی هم از وادادگان دم و دستگاه خود ان حضرت هشتند فریاد وا لمپنا!سر میدند
حافظه تاریخیمون هنوز اونقدر تحلیل نرفته که یادم بره اوایل دستگیری نوری جنایتکار که به همت ایرج مصداقی صورت گرفت همین اقای رهبر با شعار "دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه" و با همدستی حکومت اسلامی چه مقالات بلند بالایی که ننوشتند و چه افشاگری ها نکردند که این ایرج مصداقی پلید نوری بیچاره رو که در حد یک دربان!!!! غزلحصار بوده رو به دام بندازه تا خودش رو تبرعه کنه!!!و چهره وااقعی نوری رو کمرنگ کنند!جز سنگ انداختن چه کاری کردی که حالا ادعا هم داری؟
وقتی دیدند نه علاوه بر سیستم دادگستری سوئد ملت ایران و همه دنیاهم فهمیدند نوری چه کسی بوده تازه به فرمان شیر همیشه بیدار داره یادشون میاد مثل اینکه نوری شکنجه کر اینها هن بوده
خب خاک بر تمامیت مغز نداشتتون که خاطراتتون هم با فرمان رهبری یادتون میاد!جماعتی که این زورند همون به درد طویله مقاومت کذایی میخورند

همایون

برهمن فنلاند گفت...

بد نيست نظر مجاهدين هم بشنويم
وزارت بدنام و مامورانش برای پوشاندن اقدام شنیع و نفرت انگیز بهبهانی و اهانت به بازماندگان شهیدان و هواداران #مجاهدین نخستین روز دادگاه دژخیم #حمید_نوری، دیرهنگام به دروغهای مسخره ای توسل جسته اند از قبیل کلمات رکیک و فحشهای ناموسی به بهبهانی و زن و مادرش.
یک دروغ دیگر حمله با چاقو به چند خانم و اراجیف مشابه است که ذره ای حقیقت ندارد. این فرار به جلو از جانب مزدوران رسوا شده است و الا طی هفته گذشته یک عکس یا کلیپ درباره یکی از این موارد ارائه میکردند آنهم در جایی که مملو از خبرنگار و دوربین و موبایل بود.
ایجاد درگیری برای لوث کردن و منحرف کردن و مصادره جریان دادخواهی خواست و برنامه رژیم و ماموران است. اهانت و کلمات رکیک و ایجاد مزاحمت برای افراد و گروه ها رسم مجاهدین نبوده و نیست و هیچ نمونه ای ندارد. #دادخواهی
مزدور بهبهانی با برنامه قبلی از رستوران خارج شد و بی مقدمه شروع به فحاشی و حرکت شنیعی کرد که فیلم برداری شده است. چنانکه از فیلم ها پیداست در آن زمان برخلاف ادعای مزدوران هیچ زنی که همسر و مادرش باشد با او نبود.
برای جلسات و تجمعات و تظاهرات بعدی از هموطنان میخواهیم به محض مشاهده اخلال و مزاحمت و فحاشی و هر گونه قصد درگیری موضوع را فورا با پلیس در میان بگذارند.
#مجاهدین_خلق

برهمن فنلاند گفت...

بد نيست نظر مجاهدين هم بشنويم
وزارت بدنام و مامورانش برای پوشاندن اقدام شنیع و نفرت انگیز بهبهانی و اهانت به بازماندگان شهیدان و هواداران #مجاهدین نخستین روز دادگاه دژخیم #حمید_نوری، دیرهنگام به دروغهای مسخره ای توسل جسته اند از قبیل کلمات رکیک و فحشهای ناموسی به بهبهانی و زن و مادرش.
یک دروغ دیگر حمله با چاقو به چند خانم و اراجیف مشابه است که ذره ای حقیقت ندارد. این فرار به جلو از جانب مزدوران رسوا شده است و الا طی هفته گذشته یک عکس یا کلیپ درباره یکی از این موارد ارائه میکردند آنهم در جایی که مملو از خبرنگار و دوربین و موبایل بود.
ایجاد درگیری برای لوث کردن و منحرف کردن و مصادره جریان دادخواهی خواست و برنامه رژیم و ماموران است. اهانت و کلمات رکیک و ایجاد مزاحمت برای افراد و گروه ها رسم مجاهدین نبوده و نیست و هیچ نمونه ای ندارد. #دادخواهی
مزدور بهبهانی با برنامه قبلی از رستوران خارج شد و بی مقدمه شروع به فحاشی و حرکت شنیعی کرد که فیلم برداری شده است. چنانکه از فیلم ها پیداست در آن زمان برخلاف ادعای مزدوران هیچ زنی که همسر و مادرش باشد با او نبود.
برای جلسات و تجمعات و تظاهرات بعدی از هموطنان میخواهیم به محض مشاهده اخلال و مزاحمت و فحاشی و هر گونه قصد درگیری موضوع را فورا با پلیس در میان بگذارند.
#مجاهدین_خلق

برهمن فنلاند گفت...

چي را با شعر و ادبيات و..توجيه ميكني طرف پيش زن و بچه شلوارش را كشيده پايين كه در همهفرهنگي ها از جمله همين اروپا هم مشكئز كننده است ،حالا يك اشتباه را با يك اشتباه ديگر لا پوشي ميكني؟

esmail گفت...

برهمن عزیز اینها سالهاست راحت دروغ میگویند یعنی بواقع سر تا پایشانئدروغ است بگذار بگویند خود میدانند که چه هستند. با درود

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۲۷ مرداد ۲۵۸۰ ايرانى ۱۸ اوت ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس

جناب برهمن فنلاند
۱ اشکال تفکر حقنه ای توحیدی اینه که وسعت دیدش به اندازه سوراخ کون خروسه. برادر! دست کم سالی یکبار فیلمی ببین، وسط هزار بار مخ خوری با سرود های بی طبقه توحیدی ده دقیقه رادیو گوش کن. البته مراقب باش مسئولین نبینند که برات گرون تموم میشه چون ممکنه به جرم نفوذی بودن سرت رو بکنند زیر آب. ببخشید به زبان "مجاهدی" نمیگن "... سرش رو کردیم زیر آب ..." میگن "... انرژی اش رو آزاد کردیم ...". منظورم اینه که حواست باشه که ...انرژی ات رو آزاد نکنند..."

۲ (https://www.youtube.com/watch?v=zMXg_I7YY0o) این صحنه ای از فیلم (Braveheart) است که به فارسی (شجاع دل) ترجمه شده و داستانی برگرفته از نبرد اسکاتلندی ها علیه انگلیسی هاست. لباس سنتی مردان اسکاتلندی دامنی است بنام (kilt) و جوک اش هم معروفه که بالاخره این اسکاتلندی ها زیر این کیلت چیزی می پوشند یا نه. شورشیان اسکاتلندی در این فیلم برای دست انداختن انگلیسی ها دامن شان را بالا میزنند و ماتحت شان را می کنند رو به برادران توحیدی. فیلم بیرون آمد، فروشش غوغا کرد و روی ویکی پدیا نگاه کن، لیست جایزه هایی که برده دو صفحه است. فیلم زیر ۱۸ نبود وبطور مستمر توکانالهای مختلف نشانش میدهند. صحنه ای است کمیک، همه هم می بینند و می خندند.

۳ برای اونهایی که از دید جنسی قفل اند اینها ایجاد اشکال میکنه.امروز تو ایران وقتی زنی در خیابون بستنی لیس بزنه به جرم تحریک مردها می گیرندش. آدمهای اینجوری نیاز به معالجه دارند. همانطور که این پدیده شناخته شده است که مردهایی زنشان رو می زنند که بدلایل متفاوت تو رختخواب "...کاری از دست شون برنمیاد...". تو داستان آقاموشه و خاله سوسکه داریم که آقاموشه در پاسخ سوال خاله سوسکه "... اگه یه روزی دعوامون شد چه میکنی ؟ ..." میگه "... با این دم نرم و نازکم میزنمت ...". جریان همونجاست، کسی که نمی تونه "... دم نرم و نازکش ..." رو بکار بندازه، میشه مثه بقال و قصاب "... با سنگ قپون میزنم ... با همین ساطور می زنم ...". بیشتر این حرفها ربطی به اخلاقیات نداره، یا شانتاژه به بهانه اخلاقیات یا قفل بودن ذهنی گوینده رو میرسونه.

۴ این یکی هم (https://www.youtube.com/watch?v=-KILXm0BrDg) ترانه ای بنام (famille nombreuse) از گروه (Negresses vertes) که توش دست کم بیست، سی بار این ترجیع بند رو تکرار میکنه (qu'on tourne les fesses) که یعنی ماتحت رو بکن رو به طرف مقابل. کسی مشمئز نشد.ورسیون های متفاوتی از این ترانه هست با جمع کل بیش از ۳۰۰ هزار بازدید و حدود ۴۰ تا دیسلایک. توضیح بیشتر لازم نیست.

۵ خب برادر اخلاق مدار، گفتی بشنو. اسم گُـه رو بذار نجاست یا مدفوع، خوردنی نمیشه.
کاری که آقای بهبهانی کرد می تونه یک لغزش به حساب بیاد و شاید تابو شکنی. اما وقتی مردم دختران شون رو به شما ها سپردند، برای این نبود که جنده شخصی مسئولین بشن. برای این نبود که بهشان دوا بدهند تا دل درد بگیرند، ببرندشان پیش دکتر نما تا بهش بگه که "سرطان رحم گرفتی باید جراحی کنیم". بعد جراحی کنند رحم اش رو دربیارن تا برای رهبری رابطه همیشه "تنگاتنگ" باقی بمونه !میشه اینو برای ما یه جوری ماستمالی کنی برادر ؟

رجوی برای اعلان جنگ مسلحانه استخاره کرد، سه نسل ایران رو به باد داد (و در واقع به گاد داد)، خودش گذاشت در رفت، بعد هم گفت مردم بی غیرت بودند. در رفت افتاد دنبال انقلاب کردن، مبارزه کردن، فدا کردن، خلاصه ... مجاهدهٔ ... کردن.
من تعفن طبقاتی مبقاطی دارم از این حرفها میزنم.
گفتن اش بده یا کردنش ؟

تو عملیات فروغ جاودان کسانی که تو تمام زندگی شون یه تیر در نکرده اند رو فرستادی به جنگ کسانی که بین سه تا شش سال تو خط اول جبهه بوده ن ؟ از یک گروهبان ژاندارمری بپرسی بهت میگه که یک در هزار امکان پیروزی نداری. تو چه جوری فرمانده ی فرمانده ی فرمانده ی فرمانده ی فرمانده شدی که به اندازه ی یه گروهبان درک نظامی نداری ؟ نتیجه چی شد ؟ لیست شششششهههههههدددددددا پرکردی ببری بندازی تو چاه امام زمان پیش گداهای سامره ؟
جناب اخلاق مدار، یه ماله هم میشه اینجا بکشی ؟

جریان مهرتابان ایئولوژیک بود یا آق مهدی به هنگام ... جنگ تن به تن ... مچ شون رو گرفت و سروصدا کرد ؟ رسم نبود که بقیه زنهاشون رو بفرستند خدمت آقا ؟ این "...آقا..." پیرهنش رو نداده بوده به پرویز یعقوبی که "... اینو بده مینا (ربیعی) اطو کنه برام بیاره ... ؟ به من گفته بود درجا می خوابوندم تو پوزش.
جناب اخلاق مدار، یه ماله هم میشه اینجا بکشی ؟