دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

یازده گفتگو در مورد بیست و هشت مرداد و رویاروئی محمد رضا شاه و دکتر محمد مصدق////////////. یغمائی. بهبهانی

 


 147-فریاد شعر پس از بیست و هشت مرداد و فراز و فرود احزاب دولتی
146-پس از 28 مرداد ، ملایان و سرکوب بهائیان ،
145-کودتا یا برکناری! ،مصدق در دادگاه نظامی و بر آمدن و قدرت گرفتن ملایان پس از مصدق
144-پس از 28 مرداد، پیروزی شاه، بر آمدن زاهدی،دستگیری مصدق، و محمد رضا شاهی دیگر
143بیست و پنج مرداد،حکومت چهار روزه مصدق، و سرانجام بیست و هشت مرداد
142-آخرین تلاشهای مصدق ، بحران اقتصادی، نقش وحرکت مردم ،قتل افشار طوس. بروزکودتا
141-مصدق،انگلیس، آمریکا ونگاهی به وضعیت ایران در استانه بیست و هشت مرداد
140-مثلث قدرتهای سه گانه جهان در رویارونی با دکتر محمد مصدق
139-جنگ مطبوعاتی و تبلیغاتی علیه مصدق و سیاستهای آمریکا ، انگلیس و شوروی
138-کاشانی،بهبهانی،فلسفی،لاتها وچماقداران وتنفروشان در کنار هم و رویاروی مصدق
137-سی تیر و بیست و هشت مرداد ، محمدرضا شاه و دکتر محمد مصدق رویاروی هم 

هیچ نظری موجود نیست: