دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

پیام خمینی در چهار آبان 1357 و ما همه گفتیم آری. احزاب شخصیتها سازمانها و خمینی آمد و از سلطنت رفتیم به امامت!!


 

  

خمینی به مناسبت روز تولد شاه پیامی دادد و گفت: « ... همه با هم همصدا بشوید، همه با مسلمان‌ها همصدا. اگر این صدای توحید را با هم بلند کنید. این تمام می‌شود کارش. اختلاف نیندازید که هر کس از یک گوشه‌ای بگیرد امروز اختلاف انتحار مسلمین است. باید همه با هم باشید. همه یکصدا و همه با یک صدا و آن یک صدا این است: مرگ بر شاه و بر این سلطنت. مرگ بر آنهایی که این را پشتیبانی می‌کنند مثل کارتر ... »

هیچ نظری موجود نیست: