دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۷, یکشنبه

شعری از استاد حکمت یغمایی 1328-1399. نگاهی به خور مرکز خور و جندق و بیابانک در دشت کویر

 
«گذشت سال درخور

خور آنجا که زادگاه من است‏

سال‏ها برده بودمش از یاد

از قضا دست روزگار مرا

بار دیگر بدست آنجا داد

*

آمدم سوی آشنا اما

همه ناآشنای من بودند

می‏نمودند چون وراندازم‏

چشم‏ها،گوئیا سخن بودند

  *

می‏نهادم قدم بهر گوشه‏

بر سر چهار سو و یا گذری‏

زنده می‏شد به ذهن خاطره‏ها

شکل می‏یافت ز آن همه اثری

  *

با نگاه ملال‏آور خویش‏

می‏نمودم نظر ز«گلدسته»

خور در فقر دست و پا میزد

بود از گردش زمان خسته

  *

کوچه‏ه ائی که رفت‏وآمد داشت‏

در سکوتی عمیق رفته فرو

شده آرام از بیا و برو

کوی«گودال»و کوچهء«سکرو»1

  *

رونق دشت از میان رفته‏

غم بر آن سخت سایه گسترده‏

از«مگستان‏2»پرطراوت خور

نیست،جز نخل‏های پژمرده

  *

خنده میزد«کویله‏3»چون بر نخل‏

بود زیبائی دو چندانش‏

در میان زمردین مجری‏

رشته‏های سپید دندانش

 *

چتر اندوه بر سر خود داشت‏

خنده با گریه‏اش بهم آمیخت‏

شوربخت از وجود شیری بر

اشک بر سفره زمین می‏ریخت

  *

نخل بیمار ز آفت شیره‏

«ریشه غر4»گشته قوز بالا قوز

دست دهقان ز چاره کوتاه است‏

چه کند بینوا شده پاسوز5

  *

راستی او خدای دهقان بود

که به مخلوق خویش نان میداد

گرچه مخلوق دست دهقان بود

با رطب‏های تازه جان میداد

  *

تخته«حاج قاسم»و«دربو»

همه افتاد با«کویر کلا

برگ و باری به«باغ رعنا»نیست‏

آه خیزد«ز باغ واویلا»6

 *

لیف‏7بر گردن دو نخل بلند

بسته می‏شد مثال گهواره‏

رقص میکرد در میان هوا

صبح تا شام تیره همواره

  *

از عمو«هوی»8آبکش دیگر

خبری نیست بهر بستن آب‏

پای«فنجان»«کلاغو»و«دهزیر»9

همهء«های و هوی»رفته بخواب

  *

در«ترمتین‏10»شبا مهتابی‏

کس نبیند«کلاچی» و«فلکو»11

ز آن همه دورهم نشستن‏ها

گپ زدنهای دختران نکو

  *

دختران گشته‏اند قالیباف‏

صحبت«گردو شانه‏»دیگر نیست‏

چرخ و«کندوی»پنبه رفت کنار

هم ز دشکی‏ نشانه دیگر نیست12

 *

ز آن همه بازی نشاطآور

نامی از«سنگچین‏13»و«گتین‏14»نیست‏

نوجوانان دگر نمی‏دانند

که«الوداد»یا که«تختین»15چیست

 *

گله دیگر به سینهء«طشتاب»16

نرود صبح و شام باز آید

نشنود گوش هی‏هی چوپان‏

خشکسالی که بس دراز آید

  *

«ارته‏»و«ترخ‏»و قیچ‏ خشکیدند17

گرم از اینها تنور مادر بود

نیمی از سال قوت برزگران‏

دانه‏های«معاش‏»و«کادر»بود18

  *

تشنگان کویر را ساقی‏

«روی»و«دول»بود و«مردادون»19

به امیدی که می‏شوند پرآب‏

لیک گردید بختشان وارون

  *

ابرها از فراز این واحه‏

آمدند و شدند و سود نداشت‏

چه بگویم خدا زبانم لال‏

مگر آنجا خدا وجود نداشت

 *

آب‏ها ز آسیاب‏ها افتاد

آسیابان دگر نشد بیدار

«هیزر»و«همزئو»و«دریاشو» 20

شده از کار و بار خود بیکار

  *

آفتاب از وراء نخلستان‏

در پس پرده افق می‏خفت‏

غوطه‏ور در میان اندیشه‏

پیرمردی بزیر لب می‏گفت

  *

از صفا بزم خور خالی شد

همه رفتند و خور تنها ماند

رخت بر بست شادی از دلها

نقشی از آن به روی لبها ماند

 

(1)-نام دو کوچهء از دهکدهء«خور»

(2)-مک بضم اول نخل.

(3)-غلاف خوشهء خرما

(4)-بیماری گیاهان.

(5)-سپر بلای دیگری.

(6)-نام باغ‏هائی از خور. 

(7)-رسن از الیاف نخل.

(8)-فریاد آب کشان.

(9)-دو قنات معروف خور.

(10)-نام زمینی که زنان در آنجا چرخ‏ریسی‏ می‏کنند.

(11)-از وسایل نخ‏ریسی.

(12)-اصطلاحات کرباس‏بافی

(13)-نوعی بازی با سنگ.

(14)-بازی گوی و چوگان.

(15)-انواع بازی.

(16)-بیابانی در اطراف چاهی بنام طشت آب.

(17)-سه نوع از هیزم بیابان.

(18)-دانه‏هائی‏ خشخاش مانند برای تغذیه.

(19)-«روی»و«دول»و«مردادون»نام سه سنگاب است که هنگام‏ بارندگی آب در آن جمع می‏شود.

(20)-هیزر،همزئو،دریاشور،نام سه آسیای آبی است

 

هیچ نظری موجود نیست: