دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۱, دوشنبه

نمیدانم که میدانی تورا میخواهم ای زیبا اسماعیل وفا یغمائی

 

نمیدانم که میدانی تورا میخواهم ای زیبا

اسماعیل وفا یغمائی

21 نوامبر 2021

نمیدانم که میدانی تورا میخواهم ای زیبا

چه در دنیای بیداری چه دربی مرز رویاها

تو در دیروز من بودی به وقتی که نبودی تو

به وقتی که نباشم من، منم با تو به فرداها

دل ما همنفس با هم نمیدانی که میدانم

میان ما ولی افسوس، بیابانها و صحراها

به مهر ماه رخسارت برآمد دل ولی گم شد

میان موی مًشکین ات به ظلمتهای یلداها

تن ما سخت محدوست دریغا! ای خوشا مارا

عطشها درعطشزارتماشا در تمناها

جهانا سخت خرُدی تو به بی پایان خود، افسوس

به جولانگاه مسجدها و معبدها، کلیساها

به جولانگاه تورات و زبور و حضرت انجیل

به جولانگاه قرآنها، و پیش از آن اوستاها!

بیادت هست بوسیدم  لبانت را و گفتی تو

حرام است این و گفتم من: مرا داده ست فتواها

 خدای عشق و از این رو!رها از هر رسولم من

امامان را بهل بی ما به صغراها و کبراها

الا یا ایها الساقی که ساقت بوسه گاه من

بده جامی که با مستی مرا باشد تولاها

بسوزان دفتر فقه و حدیث و واجب و مکروه

بجز بحث و حدیث عشق، وفا ما را تبراها

 

هیچ نظری موجود نیست: