دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

بدوّیتِ خودسر، و ادّعای نمایندگی معنویت، طاهره بارئی

 

مقاله‌ای که در زیر میخوانید چند سال پیش با عنوان دیگری در فصلنامه فلسفه منتشر شده است. باز نویسی آنرا بخاطر اهمیت مطالب برای حال و هوای امروزمان مفید یافتم. در خلال نوشته، که گوئی آئینه‌ای روسی ست که شرایط ما را می‌تاباند، خواهیم دید که چگونه بدّویت با انگیزه‌ی خودسری و ضدیت با مدنیت، سیاست خود را گام به گام تا رسیدن به لزوم تقلب و حقه بازی دائم، لزوم سبعیت و بربریت، و کسب قدرت به هر بها، پیش می‌راند. در این مسیر چگونه مهره‌های پاسخگوی چنین انحطاطی ظهور کرده و سُکاّن را به دست می‌گیرند. و چگونه کسانی که در امتحان تقلب و حقه بازی و بالابردنِ درجه خشونت و بیرحمی ِخود باز مانده‌اند، در تصفیه‌های بی رحمانه حذف میشوند. گوئی اراده‌ای که به تاخت و تاز  بدوّیتِ خودسر، و ادّعای نمایندگی معنویت، طاهره بارئی


هیچ نظری موجود نیست: