دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ دی ۴, شنبه

غزل هدیه سال نو اسماعیل وفا یغمائی از مجموعه عاشقانه های عریان 25 دسامبر 2021میلادی

 


غزل هدیه سال نو
اسماعیل وفا یغمائی
از مجموعه عاشقانه های عریان
25 دسامبر 2021میلادی
مثل یک تمبر که چسبیده به پاکت، گل من!
عکس تو چسب شده روی دلم، خوشگل من
با خودم گفتم :این سال نو میلادی
بفرستم دلکم را ز برای دل من
من شاعر که ،تو دیدی که نباشد چیزی
قابل هدیه به ویرانکده ی منزل من
پستچی میرسد از راه بزودی با آن
احتیاطی!که در آنست خُل من چل من
خل و چل شد دل بیچاره زدست تو که بود
قبل از این همدم فرزانه و بس عاقل من
دید چون روی تو، دیوانه شد و زنجیری
گشت امواج جنون ساحل بی ساحل من
ببرش خانه و بشنو تو از او قصه ی من
که چه کردی تو، از این عشق چه شد حاصل من
بشنوزو: که نهادی تو بر این سینه سرت
نشنیدی تو ولی زمزمه ی غلغل من
بر سر آتش عشق تو دلم چون کتری
قلقل و غلغله میکرد،ولی غافل من
بودی و ،خنده زنان رفتی و من ماندم ودل
که پس از رفتن تو گشت چنان قاتل من
پیش ازآن بودچو قند و عسل و نقل و نبات
رفتی و گشت نمکپاش من و فلفل من
تند و سوزنده شد آنسان که ندانستم او
هست درسینه دلم یا که بُوَد خردل من
اینک این دل زتو!میخوان تو «وفا»را زین بعد
عاشق خسته ی دل باخته ی بیدل من
25 دسامبر 2021میلادی

۰ نظرهیچ نظری موجود نیست: