دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۱۴, یکشنبه

خوش بود گر محک تجربه آید به میان منیژه حبشی

خوش بود گر محک تجربه آید به میان  منیژه حبشی
در میان این جماعت، رجوی و فرقه اش، یا شاید بتوان گفت «خانه سالمندان مبارزین سابق، در آلبانی»، بیش از همه به تب و تاب افتاده بود. رجوی هر نوع همراهی ممکن را با سیستم اطلاعات رژیم در این فاصله داشته اند. در این راه از به خدمت گرفتن مزدبگیران خود و یا خریدن هرکس هم که می توانستند، بهره بردند. حتی از هادی خرسندی و نامش نیز نگذشتند و او هم پیرانه سر آبرو باخت. در این اتحاد ننگین، در عمل تبدیل به لابی رژیم برای منحرف کردن و به تردید انداختن مردم ایران و خانواده های قربانیان حکومت در طرح شکایت خود شدند. مردم ایران و دادخواهان که هرگز چنین تجربه ای نداشته اند. اولین بار بوده. فکر می کنم با روشنگری های دادخواهان واقعی نیازی به طرح جزئیات موارد نیست و با وجود دنیای مجازی هر جوینده ای یابنده خواهد بود. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: