دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

عاقبت ملت شما را ای فقیهان می.... اسماعیل وفا یغمائی

 

عاقبت ملت شما را ای فقیهان می....
اسماعیل وفا یغمائی
چون من نمی خواهم در کارکرد مردم نفرت زده از ملایان در روز بقول خمینی یوم الله!!دخالتی بکنم و نمی دانم ملت این الدنگهای نجاست بر سر را می زند! می کشد!می درد!یا بلائی دیگر بر سرش می آورد! کلمه و فعل ردیف شعر را به عهده خوانندگان میگذارم تا خودشان تصمیم بگیرند چه مجازاتی میخواهند برای این درندگان در آخر هر بیت مهیا کنند.
عاقبت ملت شما را ای فقیهان می....
هر کجا باشید آخر ای وقیحان می...
زرت و پرت و عر و تیز ای جانیان بی فایده ست
میرسد روزی که اندر هر خیابان می...
در خم هر کوچه در هر شهر این خلق کبیر
ازستیغ صبحدم تا شامگاهان می....
میرسد روزی که رهبر از سرود ملتی
هفت نوبت زرد روزی شورت و تنبان می...
بانگ یا جدا و یا جدایتان تا آسمان
میرود، او آنچه را کردید جبران می....
گوز بز هم نیست نیروی شما در پیش خلق
گر به پا خیزد شمایان را به قرآن!!می...
ملت ار همسان زعمان تا خزر، بر پا شود
هان شما را از خزر تا موج عمٌان می....
کرد و لر ترک و بلوچ و آذری، با ترکمان
طالشی مازندری با فارس ، یکسان می..
حضرت الاه تان از بانگ یا جدایتان
بیضه خود را حوالت سوی شیخان می....
آنچه را ریدید از آغاز تا اکنون ،فرو
خلق یکسر در گلوگاه شمایان می....
جاکشان! ایران کُشان! ملت کُشان،روز قیام
چوب را در هفت جا با دست توفان می...
با چه گلبارانی از ره آمدید و چون روید
ریشتان را جیش ملت شاشباران می....
زنده ام از عزم ملت نی ازین نارهبران
هان «وفا» جان را به پای خلق قربان می....
رهبر توفان ز دریای وطن خیزد بدان
کی نظر تاریخ با این ناتوانان می...
من فدای خاک پای هر که بر این آب و خاک
هر نفس او زندگی از بهر ایران می .....

 

هیچ نظری موجود نیست: