دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ شهریور ۱۳, یکشنبه

خامنه‌ای مقابل رضا شاه؛ سیاست حجاب اجباری و انزوای «آقا»


خامنه‌ای مقابل رضا شاه خامنه‌ای برای توجیه سرکوب زنان به وسیله حجاب اجباری، خود را مقابل رضا شاه قرار داده است. همان تقابلی که در تظاهرات‌ خیابانی با شعار «رضا شاه روحت شاد» به دنبال شعار «مرگ بر خامنه‌ای» می‌بینیم. اگرچه در مساله حجاب، هر دو از اجبار استفاده کردند؛ یکی برای بی‌حجابی و دیگری برای باحجابی؛ اما چرا خامنه‌ای در تحمیل‌ خشونت‌بار حجاب به زنان، حالا خودش را تمام‌قد مقابل رضا شاه قرار داده است؟سیزده مطلب، مقاله، نماهنگ و گزارش در مجموعه «نقشه حجاب ممنوع»‌ منتشر شده است. در این مجموعه شش مطلب با تیترهای مربوط به «قیام گوهرشاد» مقابل قانونی شدن بی‌حجابی وجود دارد و پنج مطلب با تیتری مربوط به «رضا شاه». دو مطلب دیگر هم بازنشر مطالبی با همین دو محتوا است. انگار که خامنه‌ای برای توجیه وحشی‌گری این روزهای گشت ارشاد علیه زنان بابت حجاب، دست به دامن کشف حجاب اجباری رضا شاه شده است. آن‌هم در شرایطی که به گفته برخی روحانیون و کنش‌گران حامی نظام جمهوری اسلامی هم سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، شکست خورده و به خشم و نفرت تبدیل شده است

خامنه‌ای مقابل رضا شاه؛ سیاست حجاب اجباری و انزوای «آقا»

.

هیچ نظری موجود نیست: