دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مهر ۱۱, دوشنبه

حضور بانو یاسمین و شاهدخت نور پهلوی در تجمع اعتراضی یکشنبه ۱۰ مهر در پاریس

 

۱ نظر:

بهروز گفت...

اسماعیل دیگه کوتاه بیا بابا. دیگه شاه الهی نشو. در عرض سه هفته گذشته و سی سال گذشته این خانم سه یا چهار بار تشریف آوردن تظاهرات یکمرتبه برای بیست و جهر ساعت رفتند یونان چون پاریس تشریف داشتند و راهی نبود. ایشون حداقل هفته ای دو بار میهمانی تشرف می برند که در عرض این بیست و چند سال قطع نشده.

درست ما غلط کردیم انقلاب کردیم و کشور به آخوند دادیم. اما در ایران بساط دزدی و شکنجه اعدام و سرکوب دانشجو و اعدام برقرار بود. شما از اینکه بیست سال در امتداد مریم و فرمان مسعود نوشتی دلخوری ، برادر همین مقالاتی که رابظه با جنایات اهل بیت ادامه بده. دیگه عکس انداختن از این خانم برای چیه؟ آقا داستان زنده بگور کردن مصدق و کریم پور شیرازی واقغیه. جلد هفتم کتاب خاطرات علم رو بخون ببین تو حاضر بودی در آن قلعه حیوانات یکروز خدمت کنی؟ ببین چه خبر بوده. بیچاره مردم ایران.