دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

تیم فوتبال ملی یا آخوندی


 

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۱ آذر۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

تیم رژیم از تیم انگلستان ۶ تا گل خورد. ملت دارن دست میگیرن ... رژیم شیش تایی !
پنجاه سال پیش پرسپولیس از تاج شیش تا گل خورد، هنوز که هنوزه بهشون میگن شیش تایی ها. این اسم تا زمان ظهور ... آقا ... رو رژیم خواهد موند !

.... شیش تایی ها غم دارن، شیش تا گل و کم دارن ! ! !

تیم ملی ایران تو مهاباده و داره به رژیم پنالتی میزنه.
تیم ملی ایران تو مهاباده .....