دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۱۶, دوشنبه

وطن این است و بس


 

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

💚 هم اسلام
🤍 هم قرآن
❤️ هردو فدای ایران !

۲۴ آبان ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

دیدگاه این هم میهن ما احساسی و نادرست است. انتخاب خودش بود که نرود و در ایران بماند. اما این استدلال که این کوه دماوند مادر من است و من مادر پیرم را رها میکنم، مغلطه، نادرست و بی معناست. باید میرفت و نام مام میهن را پر آوازه میکرد.
از اون طرف دنیا آمده ن دنبالش برای تدریس برگشته میگه من باید برم سمرقند ! نازش رو هم کشیدن که بیا برو خرجت رو میدیم. بیشتر ناز کرده.
این دید آموزش نادرست به نسل جوانه. اگر با موشکافی بهش نگاه کنیم ارتجاعی هم مست.