دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آذر ۲۴, پنجشنبه

استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان


استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان

رهایی آذربایجان چگونه رقم خورد؟

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

💚 زن
🤍 زندگی
❤️ آزادی

۲۵ آذر۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

دقت کنید. ردیف ایستاده نفر دوم از میانه سمت راست یک .... آخونده. این شجره ی خبیثه ی آخوند روسی مال امروز و دیروز نیست. تو مخ ما کرده ن که آخوند انگلیسی است. یادمه پدربزرگ من که فرزند دوران مشروطه بود چنان از آخوندا نفرت داشت که نگو. همیشه میگفت : ... این دیوثا عمامه شون از جنس تیترون انگلیسی یه. این عمامه رو که ورداری زیرش پرچم انگلیسه....
نسل خامنه ای رو ندیده بود که نگاه به شرق دارند. این مردم چنان شرقی تو گوششون بخوابونن که رَبّ شونو یاد کنن.
حالا که فکرشو می کنم می بینم که هرچه از مشروطه دور شدیم، دستاوردهای مشروطه کمرنگ تر شد. دلایل اش بسیاره اما اصلی ترین اش همین حزب نکبت توده بود که از یک طرف با جا انداختن ... دیکتاتوری پولتاریا... در سطح جامعه، این واژه ی منحوس تهوع آور رو بزک کرد و به خورد مردم داد. از طرف دیگه، مجاهدین همین تفکر ضد دموکراسی رو تو زرورق قرآن و نهج الکلاغه پیچیدند و شد مستضعف.
من در دوران نکبت بهمن تقریبا همه جا بودم درست مثه نخود هر آش و کاش نبودم. شاید بقیه یادشون بیاد اما من در تمام این تظاهرات و درگیری ها حتا یک بار، تکرار می کنم حتا یک بار، واژه ی ... دموکراسی ... به گوشم نخورد. جامعه چنان در سیطره ی روشنفکران چپ بود که هرکس یک کلمه به شوروی چپ می گفت راستش میکردند. اگر کسی حرف از دموکراسی میزد میرفت زیر ضرب وصله ی ... بورژوا ... تو روزنامه ها اگه کسی چپ نبود به ندرت استخدام میشد. سردبیر کیهان رحمان هاتفی عضو مخفی حزب توده بود. تیترهای اصلی آن دوران کار این فرد بود. رادیو تلویزیون تو دست اینها بود.
من این مزخرف ...انقلاب را دزدیدند... را نمی فهمم ؟ مگر نه اینکه دیکتاتوری میخواستی ؟ بهش رسیدی، چرا دیگه زرزر میکنی و آبغوره میگیری ؟ نون سنگک سفارش میدی بعد که دادند دستت میگی آقا این بربری ما کو ؟ چرا جر میزنی ؟
آقا ما جامعه بی طبقه توحیدی و دیکتاتوری پرولتاریا میخواستیم. این ولایت وقیحه ما ولایت فقیه میخوایم !
دیکتاتوری میخواستی ؟ خدمت شما. ولایت فقیه میخوای ؟ بفرما خدمت تان امام خمینی و امام خامنه ای و بزودی امام مجتبی.
چرا دموکراسی در ایران پا نگرفت ؟ مگه کسی خواستارش بود ؟ چرا تو شعارها ما نشنیدیم ؟ دموکراسی که امپریالیستی بود، سرمایه داری نجس بود. همه هم که دو آتشه زرت امپریالیست شده بودند.
آقا شاه نمی گذاشت مردم کتاب بخونن ! انگار که مردم کتاب خون هم بودند و شاه نمی گذاشت.
شاه کتاب مادر ماکسیم گورکی رو ممنوع کرده بود. قبول ! قرآن هم ممنوع بود ؟ کسی رفت بخونه ؟ کتابهای علی دشتی و کسروی هم ممنوع بود ؟ وقتی شایع شد که ... عکس امام تو ماهه ... این هم تقصیر شاه بود که مهندس های شرکت بفت رفتند رو پشت بوم ببینند که هست یا نه ؟ موی لای قرآن و شاه نعمت الله ولی چی ؟ کسی جرئت داشت بگه چرا این دزدان مدینه به ما حمله کردند ؟ اینکه مردم دنبال آخوندای بوگندو میدویدند هم تقصیر شاه بود ؟ وقتی تمام دانشگاهها و روشنفکرهاسه آتشه چپ بودند، شاه برای اعمال سیاست هاش روی کی میتونست حساب کنه ؟ ما رفتیم پشتش رو بگیریم تا او نره دنبال آخوندها ؟
من در یک مرکز پژوهشی کار میکردم. در اون زمان که چین تازه داشت از انزوا درمیامد، یک گروه از پژوهشگران چینی آمده بودند بازدید مرکز ما. این رفقای ما همه تحصیلکرده ی آمریکا چپ اندر چپ یقه ی این بدبخت هارو چسبیده بودند که چرا شماها از جبهه سوسیالیسم دارین میرین تو جبهه امپریالیست ها ؟ این بیچاره ها هم که می ترسیدند چیزی بگن هاج و واج مونده بودند که آخه اینا کی اند ؟ اونایی که تو چین و شوروی و اروپای شرقی زندگی میکردند استفراغ شان بالا میامد از کمونیسم و این مزخرفات. ما ؟ کاسه داغ تر از آش !
اینا هم تقصیر شاه بود ؟
کسی بجز زنده یاد اسماعیل خویی و دو سه نفر دیگه آمدند بگن که اشتباه میکردند ؟
اینا هم تقصیر شاه بود ؟
اشکال اصلی در این شیعه دروغ خوار بود. حزب توده و روسها هم استفاده شان را کردند.
نقش حزب خائن توده در ایران بسیار مخرب تر از آن چیزی بود که شبکه های جاسوسی روس در جاهای دیگر دنیا کردند.