دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ بهمن ۲۴, دوشنبه

در ستایش بمبی اسماعیل وفا یغمائی

 

 


در ستایش بمبی
اسماعیل وفا یغمائی
دلم که میگیرد
از دروغ و دغل و رذالت
از تهمت و وقاحت
از تریبونهای لجن ولش
از اطلاعیه های عاطل و باطل
از بجای سخن گفتن زر زدن و ادعا
از چهلسال چرت زدن و ادعای مبارزه کردن
 دلم که میگیرد
حتی از خودم
به دیدار بمبی می‌روم
***
به دیدار بمبی می‌روم
بمبی که دروغ نمی‌گوید
تهمت نمی‌زند
فریب نمی‌دهد
در پی کسب قدرت نیست
از دموکراسی نمی‌گوید
و آن را زیر پا له نمی‌کند
خرافه و حماقت نمی پراکند
به خدای جلادان و فریبکاران معتقد نیست
هیچ پیامبر و امامی را تبعیت نمی‌کند
هیچ ولی فقیه ی را
هیچ رهبری را 
که در قرن هفتم هجری نفس میکشد
ودر قرن پانزدهم نفسش را پس میدهد
دعا نمی‌خواند
دستور قتل نمی‌دهد
روسری ندارد
عریان است و نجیب
مثل آسمان و خاک
و ماه نیمه شب و خورشید صبح
***
به سراغ بمبی می‌روم
با شعری برای او
و دستی برای نوازش
تا کمی روح پاکیزه طبیعت را حس کنم
تا فراموش نکنم
که من و او با هم از انفجار نخستین
زاده شده‌ایم
همسفر و همراه
تا زیر درخت این خانه دور دست
که در کنار هم نشسته‌ایم
تا بی‌آنکه فرشته‌ای نازل شود
و قافله بی پایان صد و بیست و چهار هزار رسول
و همه منادیان هدایت
با او حس کنم
که خورشید برادر من است
ماه خواهر من
بمبی خویشاوند من
و بی هیچ مسجد و مرشدی
به چشمهای مهربانش بنگرم
وسمفونی صدای زیبایش
را بشنوم
و در ارتداد زیبای خود
در چشمان او
اعجاز زیبا و گرم شکوه طبیعت
و خدائی را که هراسناک نیست بیابم
در گرمای نگاه مهربان بمبی
چهارده فوریه 2023 میلادی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خلق جهان بداند، مسعود گردن کلفت، باج گیر کوچه ماست

خادم