دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ بهمن ۲۰, پنجشنبه

اصحاب غار کهف و حیات مجدد آنان پس از هجده قرن با شعر مرگ بر شاه. اسماعیل وفا یغمائی مشابهتها و تفاوتهای اصحاب غار کهف و اصحاب کهف امروز که گویا هنوز باور ندارند بقول آنان ستمشاهی پایان یافته و ستمشیخی تسمه از گرده ملت و میهن کشیده است

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

انگار نه انگار ۴۳ سال گذشته. چقدر در گذشته گیر کردن گرفتاری بزرگیه. هم برای خود شخص و هم دیگران. اصلن ما چکاره ایم و هدفمون از اومدن به این دنیا چی بود؟