دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۲۸, یکشنبه

شعرهای بهاری و نوروزی اسماعیل وفا یغمائی شماره چهارده تا بیست و پنج

 

 عيد است و تمام بوسه و ماچ كنند. رباعی های نوروزی.شماره 16 ...
بهار عبا پوش!!. شعرهای بهاری . شماره 17
وحی بهاری شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره18
رویای بهاری. غزل.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره 19

ترانك نوروزي. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره20
گو فراز آید بهاران. شعرهای بهاری. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 21
هفت ساعت!.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره 22
آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری.. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 23
هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد.غزل. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی.شماره 24
سالي زراه آمد و سالي دگر گذشت. شعرهای بهاری. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 25

هیچ نظری موجود نیست: