دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

همکاری و اتحاد تنها راه ممکن برای پیروزی است


دگرگونی برای ایران فردا :

در هفته گذشته خبر فاصله گیری شاهزاده رضا پهلوی از شورای همبستگی شش شخصیت اپوزیسیون ایرانی و سپسخبر کناره گیری آقای حامد اسماعیلیون را از این شورا شنیدیم و تاسف خوردیم. مخالفین این شورا و منشور آن از اینخبر دلشاد و به پای کوبی پرداختند و با افتخار اعلام کردند که پیش بینی شان در مورد سر نوشت این شورا درست ازآب در آمده و این منشور از ابتدا مرده به دنیا آمده است.این مخالفان، از فعالین رسانه ای امپراطوری دروغ در جمهوری اسلامی تا متعصبین سر سخت متعلق به گرایشاتمتفاوت سیاسی در اپوزسیون را شامل میشوند. این واکنشهای همسو در بین اپوزیسیون با تبلیغات و خواست رژیمجمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که اولویت این متعصبین خشک مغز، نه نجات ایران از دست تباهی و کشتار

نظامجمهوری اسلامی است و نه کسانی از اعضای شورای همبستگی از خویشتن داری، انعطاف و درایت سیاسی لازم برایایفای نقش حساسی که بر عهده گرفته بودند برخوردار بوده اند. این حوادث هم چنین نشان داد که چه شکاف عمیقیبین انتظارات جنبش انقلابی حاضر در صحنه درون کشور و بخشی از اپوزیسیون در خارج از کشور وجود دارد که تا
زمانیکه پر نشود جمهوری اسلامی همچنان بر سر جای خود باقی خواهد بوحقیقت ساده این است که هر حرکتی که در جهت بنای پُلهای اعتماد و همکاری در بین نحله های مختلف اپوزیسیودموکرات برای پاسخ به نیاز مبارزان داخل کشور و مقابله متحدانه با سیاست های ایران بر باد ده نظام حاکم نباشد، از
سوی هر شخصیت و رسانه و سازمان و حزبی که صورت گیرد باید مورد مخالفت قرار گرفته و رد شود. تا زمانیکه
چنین رویه ای بر فضای سیاسی اپوزیسیون حاکم نشود، راهی به سوی نجات کشور گشوده نخواهد شد. اتحاد و
همکاری بر مبنای منافع مشترک حداقلی در مقابل نظام حاکم بر ایران، تنها سیاست اخلاقی و ملی و رهایی بخش در
شرایط کنونی است، این است آن انتظار و خواستی که مبارزان درون کشور از میهن دوستان واقعی مقیم خارج از کشوردارند.هم ا کنون چند روزی است که اعتصابهای گسترده کارگری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و … آغاز شده. ادامه
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در طی چند ماه اخیر تا به امروز و تشدید سرکوب و فشار برای تحمیلحجااجباری و موارد متعدد دیگر، همگی ما را به پرهیز از حاشیه سازی، و دوري از سخنان و اقدامات تفرقه جویانه و
مخرب و درعوض همکاری برای حد اکثر حمایت ممکن از مبارزه و مقاومت مردم درون کشور در مقابلجنایاجمهوری اسلامی فرا میخوانند، به وظیفه خود عمل کنی
ما تصمیم اعضای تشکیل دهنده "منشور مهسا&quotرا برای ادامه مبارزه در پرتو انقلاب زن ، زندگی ، آزادی ارج نهاده و
از آن ها حمایت میکنیم. مردم ایران عزم بر عبور از جمهوری اسلامی کرده اند و این اپوزیسیون و مخالفین آن هستند
که باید با خود در این مورد تعیین تکلیف کرده و به جای تشدید تفرقه و خدمت به ماندگاری جمهوری اسلامی، با
شروع همکاریهای ممکن با یکدیگر به پشتیبانی از مردم بپا خواسته در درون کشور برخیزند.
دگرگونی برای ایران فردا
26/04/2023

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رضا پهلوی نه خودش را رهبر پرولتاریا معرفی میکنه نه ولی فقیه نه رهبر خاص الخاص و به مخاطب خودش این فرصت رو میده که از اون انتقاد بکنه و توان انتقاد پذیری و تغییر روش دارد. معلومه اونهائی که هیچکدوم ازینها رو ندارند بهش بتازند. اگر ازشون بپرسی خوب چه کسی نماینده توست و اگر رضا بده کی خوبه؟ هیچکس را نمی شناسند البته مگر حزب از ما بهتران که معرف حضورتان هست. اینها دچار آرمان گرائی هستند و دنبال استقلال محض، عدالت محض، آزادی محض می گردند که یافت می نشود. در جهان خاکی در امر سیاست باید به نسبیت گرائی تن داد و کمتر بد را انتخاب کرد . آرمان گرائی را به حیطه اخلاق و روابط شخصیمان محول کنیم و در انجا از خودمان متوقع باشیم. که جایش آنجاست. ولی در زمینه سیاست و حکومت نه اینکه فکر کنیم رضا بی عیب است یا نمونه ناب و خالص حکومت داری ست ولی وقتی نگاه میکنیم می بینیم از بقیه که در میدان پا گذاشته اند بهتر است. شما اگر خودتان را بهتر میدانید کاندید کنید برنامه خلق کنید

راضی