دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

جنبش!ارتجاعی پانزده خرداد و بلاهت ما اسماعیل وفا یغمائی

 
جنبش!ارتجاعی پانزده خرداد و بلاهت ما
اسماعیل وفا یغمائی
  دوستان! رفقا!
تعارف را کنار بگذاریم 
کمی صراحت داشته باشیم و اگر اجازه داشته باشم نظر بدهم نظر من این است. میتوانید نقدش کنید
**
جنبش پانزده خرداد جنبشی سراپا ارتجاعی بود .
این بود دو طرف معادله
یکطرف شاهی  مدرن وبا مارک دیکتاتور و توسط تمام گروههای سیاسی و ملاها وابسته که میراث دو هزار پانصد سال پادشاهی را با خود داشت  .
در طرف دیگراپوزیسیون شاه، ملائی مرتجع و خشک اندیش بود که ریشه ای 1200 ساله  (از دوران نواب اربعه و ماجرای غیبت کبری!)داشت و خود را نماینده خدا و اسلام در روی کره زمین میدانست و میراثی زنده، ارتجاعی و پر رنگ از مردم و مذهب و تمام خرافات زنده و بیدار و مقدس! جامعه با خود داشت و ذهن تاریک او برخی کارهای مثبت دیکتاتور منجمله آزادی زنان را نمی پذیرفت. بقیه را خود تحقیق بفرمائید.
توده مردم مسلمان بودند. دلخور از شاه و بدون تعارف سخت نا آگاه و خیسانده شده و عمل آمده در کارگاه مذهب و خرافه و باور. 
بخش اعظمشان زیست و مرگشان به مذهب پیوند خورده بود، سماع و جماعشان را در پرتو رساله های آخوندها انجام میدادند، مقلد بودند،مذهب تا مغز استخوان و گروه خونیشان تاثیر گذاشته بود وبدینسان به فتوای خمینی و ملایانی دیگر به خیابانها ریختند.
رویاروئی سلطنت و امامت
سلطنت و امامت در خیابان بمدد مردم و سربازان شاه به هم تاختند و شاه پیروز شد.
تقریبا اکثریت روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و انقلابی و نیمه انقلابی و لیبرال و غیره شاه را محکوم و شیخ را تائیید فرموده این جنبش سراپا ارتجاعی را تائید فرمودند.
شرقیون چپ و تحلیگرانشان در دهن کجی و رقابت با غربیون امپریالیست! این جنبش را جنبشی انقلابی دانستند. بعدها هم که سازمانهای چریکی شروع کردند جنبش 15 خرداد جنبشی انقلابی بود. به این میگویند شعور مغلوب شور.
خود من و بسا چون من هم از این زمره بودیم و میخ خمینی کوبیده شد و از سال 1342 تا 57 کسی نیامد، یا اگر آمد ما ندیدیم که بیان بفرماید که این شیخ مرتجع و و غیر قابل مقایسه با   شاه است و شاه در برابرو در مقایسه با او او بسا کم خطرتر بوده است بوده است.اندکی در این لینک بخوانید:قیام ۱۵ خرداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد در مقایسه نور به قبر شاه ببارد
مرحوم مغفور شاه که در مقایسه با خمینی نور به قبرش ببارد! شاه هم مثل همه شاهان نکات مثبت و منفی داشت و مطلق نبود ولی ما هرگز به این زاویه که او برود که میاید فکر نکردیم  وجه ایجابی در عمل خمینی بود که در کمینگاه چهارصد سال خیسانیدن اذهان مردم زمام خرد و شعور اکثریت را با سایر ملایان در دست داشت  . اکثر روشنفکران رنگارنگ هم با این محمل که هر حرکتی علیه شاه را درست و مشروع میشناختند، و یا تحت تاثیر اسلام عزیز و یا تحت تاثیر نسخه های پیچیده شده توسط برادران کرملین بودندبدون اینکه تاریخ خود را و جامعه خود را و چاه مستراحهای تاریخ خود را درست بشناسند و بدانند که دارند چه میکنند از امام حمایت فرمودند.
قضاوت ما قضاوتی اخلاقی بود نه تاریخی و در سیاست و انقلاب این نوع قضاوت افتضاح است.
- شاه بد است، خانم باز است، زندان دارد، مسلمان نیست ، مشروب میخورد، پولهای ملت را میخورد،نوکر خارجی است و الخ...
- امام خوب است، مسلمان است، جانشین پیامبر است، جنده باز نیست،حتیمگس نمیکشد، مشروب نمیخورد،سید اولاد پیغمبر است ضد آمریکائی است و الخ
ما  تحت تاثیر مذهب و فرهنگ خود ،قضاوتی شخصی ودر وجه اصلی اخلاقی داشتیم
اگر قضاوتمان تاریخی و اجتماعی بود و نه اخلاقی و بچگانه می دانستیم ایران مدرن ، بنظر من با دیکتاتوری رضا شاه شروع شد، و حکومت و اندیشه های محمد رضا شاه با تمام عیوبش هزار بار بهتر از خمینی و جمهوری اسلامی است، و خانم بازیهای شاه بمراتب کم خطر تر از اخلاق پاکیزه امام است، و میدانستیم   بدون یک آلترناتیو واقعی و مترقی تر نباید به سرنگونی حکومتی که از آلترناتیو خود بهتر است دست زد. ما این را توجه نکردیم نتیجه پیشر وست.

تاریخ ما
تاریخ ما تاریخ شاهنشاهی و امامت است. من تاریخ ایران را خیلی خوب میشناسم و حس میکنم .بدون تعارف سی سال است که در آن راه میپویم و میدانم که چه میگویم. لطفا به این نکات توجه کنید:
1-  در طول تاریخ،از آغاز تا کنون [بجز بعضی موارد در دوران اشکانیان] مذهب و قدرت حکومتی پشتیبان هم بوده اند.
2- بعد از ساسانیان و تسخیر ایران این ماجرا ادامه داشت. تا قرن نهم در ایران سنی مذهب و از قرن نهم تا پایان پهلوی در ایران شیعه مذهب.
3- در بخش دوم بعد از صفویان آخوندها همواره طلب ارث پدرشان! یعنی طلب حاکمیت پیامبر و حکومت اسلامی را از تاریخ ایران  و مردم  ایران داشته اند ولی به دلیل قدرت سلطنت اهرم سیاسی همیشه در دست شاهان بوده است و شیخان همواره در خدمت سلطنت و مشعول تزریق آمپولهای پی در پی نجاست به روح و روان و اندیشه توده ها بوده اند و ما نیز بدون تعارف در اکثر موارد خودمان با تکیه بر خدا و رستگاری آستین خود را ورمالیده ایم تا این نجاسات را بما تزریق کنند
4-  این فرصت یعنی تادیه ارث پدری! سر انجام در دوران محمد رضا شاه به دست آمد و متاسفانه همه ما به بازی گرفته شدیم.

تمام روشنفکران مذهبی از شریعتی تا حنیف نژاد انتخاب نکردند بلکه انتخاب شدند!
من با معرفت و نگاه شخصی به مذهب مشکلی ندارم .خود من نیز ماتریالیست نیستم و با  ادراک:
 تنهائی فلسفی انسان در جهان بی پایان
 نیاز به یک تکیه گاه اخلاقی
 و ادراک پر اعجاز ریز و درشت پدیده ها 
نیروی هوشیارجهان را بی آنکه در پی رسیدگی به من و ما باشد  را  به عنوان باوری شخصی باور دارم ولی در رابطه با اسلام سیاسی و انقلابی!:
من تاریخ ایران را خوب میشناسم. 
من وما اگر میدانستیم
روشنفکران مذهبی ما اگر به سهم خود گیج از عوارض آمپول مسموم مذهب نبودند می توانستند بدانند و ببینند که در طول تاریخ ایران از آغاز تا حالا حتی یک جنبش، تاکید میکنم حتی یک جنبش مترقی و مردمگرا و عدالت خواه اسلامی وجود نداشته است،  در حیطه اسلام حکومتگر و فرهنگ و دستاوردهای آن هر چه بوده ارتجاع و خرافه و نکبت بوده است و این ما بوده ایم که بازیچه ملا و شیخ، خیالات و ناتوانی های خود  را رنگ آمیزی کرده ایم. 
دو تن از نامدار ترینها، جنبش علویان و سربداران، بمراتب در ایدئولوژی ارتجاعی تر از جمهوری اسلامی خمینی بودند وسالها ما علویان علویان! و سربداران سر بداران کردیم!!. بساط کشتار و سنگسار و دست بریدن و ترور در هر دو حکومت بر قرار بود. جنبش علویان چنان تسمه ای از گرده مردم شمال کشید که برای دفع آن مردم شمال از یعقوب لیث یاری خواستند و جنبش علویان بجز یک تن از رهبرانش، به دست هم ترور شدند و آخرین امیر سربدار هم نوکری امیر تیمور را پیشه کرد.بروید بخوانید و بدانید.
بازهم تاکید میکنم در طول هزار و چهارصد سال گذشته اگر یک حکومت مترقی و یک جنبش عدالتخواه اسلمی در تاریخ ایران پیدا کردید مرا هم لطفا خبر کنید تا از اشتباه به در آیم.
**
با برکات آمپولهای تزریق شده و خشم و نفرت از استعمار وقضاوت اخلاقی را بر سیاسی چرباندن، تقریبا  تمام روشنفکران و انقلابیون مذهبی ما از انسان شریف شریعتی تا   حنیف نژاد متاسفانه با باور اینکه الله، اسلام، و تشییع حرف ندارد ، برتر است، حرف آخر است، رهائی بخش تر است و...انتخاب نکردند و انتخاب شدند! یعنی در مبنا:
آنان هیچ حرف تازه و اندیشه نوینی نیاوردند واگر دانسته بودند اسلام سیاسی را تبلیغ نمیکردند و در پی بنای جامعه خیالی بی طبقه توحیدی نبودند و بجای این میدانستند با وجود هر مذهبی که به آن علاقه داریم این خرد جمعی آزاد از مذهب است که جامعه را بسوی آزادی و عدالت پیش میبرد. 
آنها اگر میدانستند و شهامت! تاکید میکنم شهامت تردید و انتخاب را نه در درون حصار اسلام بلکه در پهنه تاریخ بی حصار داشتند می دانستند اسلام در عرصه فردی و شخصی و عاطفی ابوسعید و مولانا میزاید و رنگ الله و پیامبر و مقدسانش دلنواز است اما در اسلام سیاسی آن بت کهن به آسمان رفته است که خدائی خواهد کرد ومکتبی ارتجاعی سیاسی که  در قرن بیست و یکم رام کردنش از رام کردن یک دایناسور مشکلتر است پوست از تن همگان خواهد کند. میدرد و میخورد و میبرد و باچنگالهای نشانده در عواطف و احساسات مردم زندگی میکند. 
آنها اگر شهامت انتخاب داشتند میدانستند تاریخ ایران چهارده قرن است با گند و عفونت و کثافت آخوندی آغشته شده است و برای درک تاریخ ایران و انتخاب نخست باید از این حصار خارج شد وتاریخ ایران را گند زدائی و اندیشه خود را سم زدائی کرده و سپس شروع کنیم و لی اینکار را نکردند. تاکید میکنم با تمام ارادتی که به این بزرگان داشتم و دیگر ندارم آنها هیچ چیز نوئی نیاوردند بلکه  در تحلیل نهائی: مغلوب اندیشه های توده های عقب مانده و عقب نگداشته شدند و فکر کردند تحفه ای نوین و رهائی بخش ارائه میکنند اما دریغ.
حاصل تمام کوشش های آنها به جیب خمینی و ارتجاع رفت.
تفسیرهای تمامی شان منجمله از پانزده خرداد نشان این درماندگی است.

حالت انقلابی دست داد!!
پدر بزرگ مادری من کلمه استفراغ را بکار نمی برد. با ادب مخصوص پیرمردان دشت کویر  میگفت:
دیشب  حالت انقلابی به من دست داد و...
یعنی دیشب دچار استفراغ شده است.
میخ محکم پانزده خرداد به انقلابی انجامید که خمینی را بر سر کار آورد.
تعارف را کنار بگذاریم. چهل و پنجسال است مال و جان و ناموس یک ملت در چنگال جمهوری اسلامی، [بدون تعارف در چنگال الله،پیامبر،تمامی ائمه، و تمامی کارکردهای اسلام سیاسی اسیر است] بس است جدا کردن اینها از اسلام سیاسی! بس از توجیه از پس توجیه! بس است هراس از جرئت اندیشیدن داشتن! بس است عطر آگین کردن پوسیدگیهای متعفنی که سرنوشت ما و ملت ما را به لجن نشانده است.
تا اسلام سیاسی بر سر کار است، چه در پی جمهوری اسلامی و چه در سودای جامعه بی طبقه توحیدی و مزخرفاتی از این قبیل، الله جز همان بت قریش نیست که در کتاب «تنکیس الاصنام کلیبی» به روشنی از او یاد شده است، و پیامبر و مقدسین شیعه جز عامل سرکوب و استحمار مردم نیستند و اسلام جز مکتبی برای سعادت آخوندهای حاکم و اطرافیانشان و بدبختی مردم ایران نیست.
می توانید مرا هر چه میخواهید بنامید ولی به آنچه اشاره شد لطفا بیاندیشید و سری به تاریخ مملکت خود بزنید. به آنچه در این چهل  و پنجسال بباد رفت بیندیشید به ایران که قرنهاست جولانگاه موشهای درشت فاضلابهای عقیدتی- آخوندی بیندیشید. به جانها و مالها و ناموسها و هستی های بر باد رفته بیندیشید
نوشته شده در
15 خرداد1393 
باز بینی و اندکی تغیییربا شناختی دیگر پس از دهسال درسال  1042

 

۳ نظر:

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

💚 زن
🤍 زندگی
❤️ آزادی

۱۵ خرداد ۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۶ ژوئن ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس / ۱

یک نکته در پیوند با تاریخ دانش و فن آوری. آکادمی نوبل در سوئد در چند رشته جوایزی به پیشگامان و نوآوران اعطا می کند بویژه در فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات. در علوم کامپیوتر نوبلی درکار نیست (اگرچه جایزه ی ... تورینگ .. از سوی مجله ی بی نظیر ACM هست). اما اگر دقت کنید پیشرفتی که در دانش انفورماتیک شده رشدی چند صد برابر داشته. این از کجا میاد با اینکه چهره های شاخص در این رشته صدبارکمتر از رشته های دیگه است ؟ از اینجا : از جمع شدن میلیاردها و میلیاردها تغییرات بسیار بسیار کوچک از سوی آدمهای بسیار بسیار معمولی.

پرسش دوم : چرا چهره هایی چون دوگل، چرچیل، ماندلا، نهرو، گاندی و تئوریسین ها و فیلسوفهایی چون مارکس، انگلس، نیچه دیگر از جامعه سر بر نمیاره ؟ آیا بشر از فکر کردن دست برداشته ؟ آیا آنچنان که برخی با شیادی پس از سقوط دیوار برلن گفتند ... تاریخ به پایان خودش رسیده ؟

نه ! امروز هم همان آدمها رو داریم، اما لباس شون عوض شده. اینها دیگه اون دبدبه و کبکبه (گاه پوشالی) رو ندارند و بیشتر روزنامه نگار، مدیر تلویزیون، و وبلاگ نویس اند. در گذشته بدلیل توزیع ناعادلانه ی دانش در جامعه، این دانسته ها در چند نقطه جمع کپه کپه می شد وکسانی از توش درمیامدند مثل نیچه. امروز این (در معنای مثبت اش) شکسته شده و پخش شده در جمع. در کامنت هایی که زیر برنامه ها نوشته میشه (بجز خزعبلات و مزخرفات سایبری های رژیم و دارودسته های پوچ) گاه نکات بسیار خوبی دیده میشه. بعد می بینید که همون فکر رو دیگران ارتقاء میدن، شکل میگیره و بالاتر و بالاتر میاد و میره تو سطح جامعه و کسی هم نمیتونه بگه کار یک نفر یا چند نفر بوده.

برای نمونه این شعار ابلهانه ی ... مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ... که دارودسته ی اون ابله بی طبخه ی توخیدی راه انداختند. اگر پنجاه سال پیش بود، ده سالی باید طول می کشید تا این افتضاح روبشه. امروز با همین کامنت ها (که نباید دست کم شان گرفت چون مشارکت جمعی است و دموکراسی در بهترین معنا : دموکراسی با همیاری و اشتراک همه در زندگی روزمره)، با همین کامنت ها این چه شاه باشه چه رهبر خورد تو سر اون ابله و نشمه اش و خودشون جمع اش کردند.

اون غولهای بزرگ (و گاه له کننده) خرد شده ن و ریزه هاش یکی چند میلیمتر قد بقیه رو بلندتر کرده. درست مثل اون افسانه ی هندی که حقیقت الماس بزرگی بود که از آسمان افتاد، شکست و خرد شد و در تمام دنیا پراکنده شد. هر کس تکه ای اش رو پیدا کرد نباید بگه که ... اون الماس بزرگ دست منه ... این حرف سخیف شایسته ی ایدئولوگ هایی است از سنخ خمینی، هیتلر، استالین و انورجوجه !

این تفکر ایدئولوژیک (که در واقع ایده ی idée خاصی توش نیست و آنرا باید نوشت idiot logique : منطق ابلهانه) یک چیز رو برنمی تابه : تفکر روی همین مبانی. تو اسلام به این میگن ملحد و مرتد، کمونیستها میگن رویزیونیست. خود لنین وقتی کائوتسکی در اون زمان گفت که این سیستم کمونیستی به این شکل اش با مخ به زمین خواهد خورد (و دیدیم که همین شد) لنین و تروتسکی (دو تا از بزرگترین جایتکاران تارخ بشر) با مذهبی ترین اصطلاحات به کائوتسکی گفتند ... مرتد ... Renegade
کمونیست های وطنی (بقول آقای ایرج مصداقی کمونیست های قزمیت) هم همانقدر شیعه اند که دارودسته ی مؤتلفه.
اینجاست که هرچه زمان میگذره آدمهایی چون رضاشاه، علی دشتی، کسروی وشجاع الدین شفا دارند رو میان و به جلو صحنه کشیده میشن و میرزا کوچک خان جنگلی پس پسکی بیرون میره.

این همون پدیده ی گوگل است که بهش میگن ... دسته مجله های سلمونی ها ... اگر دقت کرده باشین تو سلمونی ها باید گاه حدود نیمساعتی صبرکردتا نوبت تون بشه. برای وقت گذرانی یک سری مجله هست که ... از زیر ... برمیدارند، می خوانند و میگذارند ... بالای ... مجله ها. پس از مدتی همین دسته مجله ها رو که بررسی کنید میشه فهمید ... اکثر مردم ... به چه موضوعاتی علاقه دارند. تو گوگل همینه. این میلیارها میلیارد موضوعی که توی دیسک های اینهاست، اگر بخوان اینها رو با هر پرسشی از روی دیسک بخونند، سرورها کشش نداره. بنابراین اونهایی که بیشتر و بیشتر مورد ... پرسش ... اند رو میاربن تو حافظه نگاه میدارن تا سرورها داغ نکنند. همین ها که تو حافظه اند، مهم ترین ها هستند، درست مثل اون مجله هایی که بالای دسته ی مجله هان.
از همین جاست که تمرکز جمعی روی موضوعات، ریز به ریز تاثیر میکنه : میلیاردها میلیارد دانه ی ماسه بادی که میشه یک کوه شنی.

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

۱۵ خرداد ۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۶ ژوئن ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس / ۲

برای داغان کردن این روشنگری ها، مرتجعین (از انواع مختلف) ... سعی ... بر دو کار می کند : سمت دادن انحرافی افکار و لاپوشونی.هر دوتای این تو ایران فاجعه درست کرده. از بالا (در سطح دیکتاتورها) تکفیر و ارتداد واز پایین (در سطح مردم) رودرواسی و خودسانسوری.

ایجاست که گیر بنیادین جامعه ی ما نه دیکتاتوری که ... رودرواسی ... است و این داره می شکنه.
بقول ملک الشعرای کبیر ... من بند دهانت برگشایم، ور بگشایند بندم از بند....

دبیری داشتیم در دوسال آخر دبیرستان که برای نمره فارسی و دستور ۴ نمره ی ارفاقی میداد برای از برخواندن یک شعر و این قصیده ی دماوندیه هم جزوش بود. این چند خط زندگی من رو تا حد بالایی از ابتذال نجات داد.

دارند از کسانی چون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، چریکهای زمان شاه و گلسرخی ابله قدیس می سازند تا ما گذشته رو نقد نکنیم. حاشاوکلا اگر بگذاریم.

جنبش ۱۵ خرداد جنبشی بود فوق ارتجاعی و مورد تایید تمام این افراد. تا ما از اینها خودمان رو خلاص نکنیم، آزادی ممکن نیست. تفکرات سازمان مجاهدین از همان ابتدا ارتجاعی بود چه از دید سیاسی چه از دید مذهبی و چه از دید علمی. بنیانگذاران سازمان به غایت صادق و به غایت بی سواد بودند. لنین و مائو (دو تا از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشر) را در خط توحید می دانستند. یک بار قرآن رو درست و حسابی نخواندند. خطر خمینی رو ندیدند. دهشاهی سواد اقتصادی نداشتند. از دید جنسی و روانی قفل بودند.
ما باید اینها رو دوباره ... و همین الان ... بگذاریم روی میز ولو اون بابا و نشمه اش خوششون نیاد.

دارودسته ی رجوی هم اون کمونیستهای قزمیت وامونده خودشون اینها رو خوب میدونند. اگر نمیگن برای اینه که این سرقفلی دکون دستگاهشونه.

اونا نمیگن، ما میگیم چون ما دکون و دستگاهی نداریم. سرقفلی ما هم اون یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربعه و مردمش و بس !

بقول مشهدی ها ... آهای امّ سلمه، حرف حساب یک کلمه !

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

۱۶ خرداد ۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۷ ژوئن ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس

یک نکته را فراموش فرمودم که اضافه می فرمایم :

ما این فاشیسم حاکم بر ایران رو، سوای رسوبات چهارده قرنه ی ارتجاع اسلامی و شیعی، تا حد بالایی به اونهایی مدیونیم که این شعار ... دیکتاتوری پرولتاریا ... رو در جامعه ی نا آگاه ما جا انداختند. از حزب توده ی شوروی بگیر تا راه کارگر، رنجبر، پیکار و هزارو دویست و چهل و سه (و بیشتر) دارودسته هایی که کاتالیزوری شدند برای پا گرفتن دیکتاتوری در ایران.

میگن یه خونه ای سر شام بودن، مهمون رسید. بابا به زنش گفت : برو یه ملاقه آب بریز تو آش. ده قیقه بعد، دو تا مهمون دیگه رسید. دوتا ملاقه ی دیگه. خلاصه هفت هشت نفری شدند. آمدند سفره رو بندازند، همه ی مهمونا پاشدند رفتند که ما کار داریم. بابای خونه کفری شد که ... پس شما ها فقط اومده بودین بشاشین تو آش ما ؟

این کمونیستهای قزمیت که اون همه ادعاشون میشد و یه دیکتاتوری پرولتاریا می گفتن ده تا از دهنشون می ریخت، بیشترشون خفقون گرفتند اومدن زیر سایه ی امپریالیست ها. انگار که فقط اومده بودن دیکتاتوری رو تو ایران جا بندازن. ماموریت انجام شد.

کجاست اون بخش م.ل. که رفته بودن ظفار کنار یه مشت حزب اللهی ... امپریالیسم ایران ... رو سرنگون کنن ؟ رفقا، موفق شدین. امپریالیسم ایران سرنگون شد. امروز طالبان دمپایی به پا هم برامون تره خرد نمی کنن. تا اینجا نمره ی حماقت تون بیست. حالا میشه یه فکری هم (بقول اصفاهونی ها) برای این بِـِچِـه ای که زاییدین بوکونین ؟

اگه حزب توده ی شوروی (مزدور کا گ ب) هم تو ایران به قدرت رسیده بود، این مملکت بیچاره رو تا این حد به روسیه سنجاق نمی کرد که سید علی کرد. اون نسل آخوندا که نعلین زرد پاشون بود دوره شون به سر اومده. آخوندای امروزی .. پوتین .. سیاه پاشونه !

رفقا ی چپ، کمونیستهای قزمیت ! یه تشکر بهتون بدهکاریم. دست تون در .. جیب .. تون با یه من اخ و تف !