دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۶, جمعه

هویت ایرانی. هویت ضد ایرانی و بیگانه.چرخش هویتی و فرهنگی مردم ایران وغفلت برخی اپوزیسیونها.با اتریخ گذشته ایران دوران اساطیری و باستانی بیگانه نباشیم به نقد و بررسی بپردازیم تفاوت شاه و شیخ. عدم حرکت برخی گروههای مکتبی. جنبش مهسا و هویت ایرانی . حمله به سلطنت از زاویه پوشیدن اشتباهات یا پیوند به گذشته.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائیهای آن

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اکثر مخالفین شاهزاده در شرایط کنونی که آخوند در حال ویران کردن ایرانه، کوتوله فکر و نخودمغز چپی خودفروخته، مزاحم خلق سرسپرده و خائن و تجزیه طلبان مزدور هستن که باید جلوی این نامردان بایستیم. شما نگاهی به شخصیت های با کلاس و باتجربه مثل آقایان امیر طاهری و عباس میلانی و جناب مصداقی و آقای یغمایی و صده شخصیت دیگر بیندازید درخواهید یافت که چه کسی کجا ایستاده و چه می خواهد.
وطندوست