دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۱۴, شنبه

زاویه درست نقد پهلوی یا هماواز با ملا. اوجگیری نوستالوژی خاندان پهلوی و شدت تهاجم به پهلوی. علت را بجوئیم.نقد درست و نقدی به فرموده.ما مجبور به انتخاب هستیم اگر اهل دردیم. نقد پهلوی بدون ارائه یک افق حقیقی و نه خیالی برای برکندن ملا ارزشی ندارد. پنجاهسال تجربه. هویت ملی و هویت اسلامی میتوانند دمساز باشند؟در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائیهای آن قسمت صد و بیست و هفتم 127اسماعیل وفا یغمائی

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مخالفان و دشمنان کرو کور شاهزاده وره ای شعور سیاسی و اجتماعی و تاریخی ندارن چرا که همان حماقت پنجاه و هفت را دارن تکرار میکنن البته عده ای از این قماش هم پروژه هستند که از قبل توسط رژیم برنامه ریزی شده. عده ای از این پفیوزها و یا کس و کار آنها دستی در چپاول و غارت اموال ملی توسط رژیم دارند و شریک معاملات کثیف اقتصادی که تعدادی از آنها را می‌شناسم و به ظاهر طرفدار اسهال طلب ها هستند و به ایران رفت و آمد دارن. امثال هالو و این یارو امیری سلیمانی یا پروژه آن یا شریک و نادان که سالهای آینده به حماقت و خریت خودشون پی خواهند برد.
مشروطه خواه