دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۲۶, پنجشنبه

سخنان شاهزاده را با گوش جان بشنوید

 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

شاهزاده با دوست و دشمن ایران در این سخنرانی اتمام حجت کرد. درود بر ایشان که تنها شانس دموکراتیک موجود هستند.
مشروطه خواه

ناشناس گفت...

اینکه رضا پهلوی موقعیت ویژه تاریخی به ارث برده ‌را، چگونه وسیله ای کند در جهت سرنگونی آخوندها و آزادی مردم ، آنهم در کشوری که صد و اندی سال نسلهای مختلف برای تحقق این امر مهم مبارزه کرده اند، مسئله ای بشدت غامض ،و بنظر میآید از عهده ایشان بر نمی آید!
تنها در صورتی شدنی است افرادی که با این رژیم رو در رو مبارزه کرده اند مثل خود شما و یا ایرج مصداقی و امثالهم، جای مشتی اصلاح طلب دیروز و رانده شده از گردونه قدرت را که بدور رضا پهلوی حلقه زده اند ، جایگزین شود!
جناب یغمایی بنا به تجربیات شما سعی کنید ۲ زاری ایشان را بیندازید تا فرصت اندکی که هست!! تابنده