دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۹, یکشنبه

جانان منی اسماعیل وفا یغمائی

 


جانان منی
اسماعیل وفا یغمائی
ای تنت برده دل از جانم، و جانان منی
در تو آزادم و دیریست که زندان منی
دیرگاهیست که من،گم شده‌ام در توولی
کس نداند که توئی، آنکه تو پنهان منی
معبد و مسجد و محراب دلم بتکده ای ست
که بت من که توئی گرمی ایمان منی
لاکتابم من و با بوسه ترا میخوانم
که توانجیل و اوستائی و قرآن منی
وحی از چشم تو می‌بارد وگوید دو لبت
لب بنه بر من اگر گوش به فرمان منی
بشنو از نغمه ی هر بوسه تو تفسیر مرا
گر تودر جستجوی معنی عریان منی
صبح من ! مشرق من ! نورسحرگاهی من
توئی و شمع و شب و نیز شبستان منی
عاقبت مشکل شیطان و خدا پایان یافت
که توشیطان قشنگ من و یزدان منی
دیر پیدا شدی ای ماه به بام دل من
لیک شادا که تو مهتاب دل افشان منی
بر سرجان و دل از زلف شبالوده ی تو
صبح سرزد که تو آن صبح شکوفان منی
با وفا باش غزالا که اگر دور شوی
شاهد مرگ غزل ! سوگ قلمدان منی
بیست و نهم سپتامبر 2023میلادی

هیچ نظری موجود نیست: