دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ شهریور ۲۳, پنجشنبه

Sep 13, 2023 عصر محمد رضا شاه و جهان درهم و تراژیک روشنفکران بی هویت و تاثیر پذیرفته از دو هویت بیگانEsmailvafa Yaghmai 4.46K ه چپ و اسلامی و ستیز نادرست جامعه روشنفکری با محمد رضا شاه. در شناخت آل احمد یکی از اصلی ترین ستونهای روشنفکری و ادبیات ایران که از حوزه علمیه گریخت وبه کمونیسم و سوسیالیسم پیوست و از کمونیسم و سوسیالیسم به شیخ فضل الله نوری و خمینی رسید وبا دهها کتاب و نیز منش سیاسی وابسته به هویتی اجنبی و ضد ایرانی و ارتجاعی قرون وسطاپی خود نسل دهه های سی تا پنجاه و هفت را به دنبال خود به ضدیت با شاه و به نفع شیخ کشاند

 

هیچ نظری موجود نیست: