دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مهر ۲۳, یکشنبه

در راستای هویت ملی و شناخت ده شب شعر انستیتو گوته و شاعران و نویسندگان این شبها.دنبال کردن عکس العملها و زندگانی برخی پس از آمدن خمینی!چه کردند؟به تبعید رفتند! جان باختند!در حکومت خمینی مطیعانه زندگی کردند.. ده شب شعر نهایتا به بر آمدن چه کسی انجامید کسی که بزرگترین دشمن هویت و تاریخ و فرهنگ ایرانی بود و هنوز در این راستا نقدی همه جانبه در دسترس نیست

 

هیچ نظری موجود نیست: