دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آبان ۲۳, سه‌شنبه

عاشقانه مشدی حسودی دل به لبها اسماعیل وفا یغمائی 30 اکتبر2023 میلادی

 

عاشقانه مشدی
حسودی دل به لبها
اسماعیل وفا یغمائی
30 اکتبر2023 میلادی
دوتا لبهام با لبات دره چه حالی مکنه
دل مو از حسودیش چه نک و نالی مکنه
مگه : کاشکی نبودم دل یره ،مو لبات بودم
هی مده بوس!مگیره!چه والیبالی مکنه
گاهی وقتی مبوسه، رو لبا ش جل جل مکنه
با لبات روی لباش چه مشت و مالی مکنه
،نه فقط جل مزنه،فس فس و مس مس مکنه
به گمونم گاهی وقتا اتصالی مکنه
دود بلند شده یره داره مسوزه لباتون
وا ی ی ی ببین بوسه دره چه اشتعالی مکنه
تو و لبهای تو ویار تو غافل که دستا
دره اون پایینترک چه هند بالی مکنه
لبا درن اون بیرونا (وفا)خوب حال مکنن
نمدونن دل دره از غصه چه قالی مکنه
**
*
جل جل-تکان خوردن وول خوردن
مس مس و فس فس-معطل کردن
یره-آقا رفیق


هیچ نظری موجود نیست: