دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۱, چهارشنبه

متن صُوتیِ چاپ پنجم و کامل «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس با اجرای خانم انار پائیزی در یوتیوب قرار گرفته استhttps://www.blogger.com/?hl=en&tab=jj

 

متن صوتیِ کتاب «آسیب شناسی یک شکست» در یوتیوب
متن صُوتیِ چاپ پنجم و کامل «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس با اجرای خانم انار پائیزی در یوتیوب قرار گرفته است.
همۀ بخش ها را در لینک زیر ملاحظه فرمائید:
آسیب شناسی یک شکست- قسمت اول- نویسنده: علی میرفطروس- اجرا: انار پاییزی
https://bit.ly/40Npx3p
متن صُوتیِ چاپ پنجم و کامل «آسیب شناسی یک شکست» اثر علی میرفطروس با اجرای خانم انار پائیزی در یوتیوب قرار گرفته است.
همۀ بخش ها را در لینک زیر ملاحظه فرمائید:
آسیب شناسی یک شکست- قسمت اول- نویسنده: علی میرفطروس- اجرا: انار پاییزی
https://bit.ly/40Npx3p

هیچ نظری موجود نیست: