دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۲۶, یکشنبه

ماه آذ سفر شاهرخ شاهید نگهبانی و هنرمندی سرسخت و استوار در دفاع از ایران و هویت ایرنی 21 آذر روز پیروزی علیه تجزیه ایران و قلب آن آذربایجان و فرار بی هویتانی که مهر کرملین را بیش از مهر ایران در دل داشتند و بجای مبارزه درست و پای فشردن بر ایران و ملتی سه هزار ساله بفرمان کسی بودند که در دیکتاتوری و سرکوب گوی سبقت را از تمام دیکتاتورهای دوران خود با کشتار سرکوب هنرمندان و اندیشمندان و دهها اردوگاه کار اجباری ربوده بود

 

هیچ نظری موجود نیست: