دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۱۹, یکشنبه

عصر پهلوی عصر خمینی ایران چه بود و چه شد پهلوی ستیزی همسان کردن عصر پهلوی و خمینی است و این در عمل به نفع ملایان ضد ایرانی حاکم است ما میتوانیم با نقد درست دانش درست و سودمند خود را از حوادث و تجربیات تاریخی در احتیار نسل نوین قرار دهیم عصر پهلوی عصر حرکت بسوی روشنائی و هویت ملی و فاصله گرفتن ازتاریکیهای قرون وسطائی بود ما از سلطنت بسوی جمهوری نرفتیم به سوی خلافت و امامتی رفتیم که هدیه خونین مهاجمان ضد ایرنی و اشغالگر بود انقلاب 22 بهمن انقلاب نبود ننگ و ساهی و ظلمت بود و سپردن سرنوشت یک ملت سه هزار ساله به دست یک آخوند مرتجع و بر تخت نشستن آفتابه و عمامه و نکبت

 

هیچ نظری موجود نیست: